«Αδιανόητη» λέει το Παρίσι, η μείωση του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ 2021-2027

Η γαλλική κυβέρνηση έκρινε «απαράδεκτη» την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, στον οποίο προβλέπεται μείωση σε ποσοστό περίπου 5% των πόρων που θα διατεθούν για την περίοδο 2021-27.

«Μια τέτοια δραστική, μαζική και τυφλή μείωση είναι απλούστατα αδιανόητη» για τον υπουργό Γεωργίας Στεφάν Τραβέρ και «η Γαλλία δεν μπορεί να δεχτεί καμία μείωση στο εισόδημα των αγροτών» τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Γεωργίας.

Το υπουργείο εξήγησε ότι η μείωση του προϋπολογισμού θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών καθώς επηρεάζει επικίνδυνα το εισόδημα των αγροτών, για τους οποίους οι άμεσες ενισχύσεις συνιστούν ένα «ουσιαστικό δίχτυ ασφαλείας».

Το Παρίσι τάσσεται υπέρ «του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» για να προστατευθούν οι αγρότες από τους κινδύνους των κλιματικών αλλαγών και την αστάθεια των παγκόσμιων αγορών, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να υιοθετήσει έναν διευρυμένο προϋπολογισμό των «27» χωρών-μελών (χωρίς τη Βρετανία), αλλά θέτει πολλούς όρους, όπως τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών που ακολουθούνται και την υιοθέτηση νέων, καθαρών πηγών ενέργειας.