Γενικό Λογιστήριο Κράτους: Ηλεκτρονικό σημείωμα σύνταξης Δημοσίου (εκτύπωση)

Νέες τεχνολογίες και στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου, εφαρμόζει εδώ και πέντε  χρόνια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Ειδικότερα, στην προσπάθεια για αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων του Δημοσίου, μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών με χρήση των νέων τεχνολογιών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έχουν θέσει σε λειτουργία, από την 1η Ιανουαρίου 2014, σχετική εφαρμογή και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου, από τη διαδικτυακή πύλη. [Μπορείτε να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων δημοσίου, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, 01:38

Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙSnet της ΓΓΠΣ, δηλαδή πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και  τον κωδικό πρόσβασης (username και password).

Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη, και ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας, που ισχύουν για τις συναλλαγές των πολιτών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επίσης δείτε εδώ την πορεία Αίτησης Συνταξιοδότησης Δημοσίου ή ΕΦΚΑ

Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

A. Στις «Δράσεις» (γαλάζια περιοχή) επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».
Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).
Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).

B. Στη συνέχεια:
Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».
Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.
Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης δημοσίου, επιλέγοντας το παρακάτω link (σύνδεσμο):