Έλεγχος στην Κλινική «ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ»

Κατά την αυτοψία στους χώρους υποδοχής κοινού, διαπίστωσε την τήρηση των οδηγιών. Παρατήρησε ότι στον εξωτερικό χώρο της κλινικής όπου λειτουργεί (σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμώξεων) Isolation Box για την εξέταση των υπόπτων περιστατικών, το προσωπικό ήταν ελλιπές διότι -σύμφωνα με τους υπεύθυνους της κλινικής- μέρος του βρίσκεται σε καραντίνα, και ότι το προσωπικό που παρέμεινε τηρούσε το πρωτόκολλο για τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Κανονικά λειτουργούσαν και οι δύο Μονάδες Τεχνητού Νεφρού δυναμικότητας δεκατεσσάρων και δεκατριών κλινών και τα χειρουργεία ήταν κλειδωμένα. Ωστόσο και βάση του βιβλίου πρακτικών τους, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων και μετά την 20η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία το υπουργείο Υγείας επέβαλλε την αναστολή των τακτικών χειρουργείων στις Ιδιωτικές Κλινικές.

Για το ζήτημα αυτό η Επιτροπή ζήτησε από τους υπευθύνους της κλινικής να της γνωστοποιήσουν την αναγκαιότητα των επεμβάσεων, όπως επίσης να καταθέσουν τις απόψεις τους και για την εμφάνιση πληθώρας κρουσμάτων Covid – 19 σε ασθενείς και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ελέγχου η επιτροπή ζήτησε και έλαβε όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (πρακτικά συνεδριάσεων, πιστοποιήσεις, συμβάσεις, εξετάσεις κλπ.) και θα επανασυνεδριάσει για τυχόν περαιτέρω ενέργειες μετά την κατάθεση απόψεων εκ μέρους της Κλινικής.