ΑΣΕΠ 5Κ/2022: Προκήρυξη για 122 προσλήψεις σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 42/05.07.2022/τ.ΑΣΕΠ) για 122 μόνιμες προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) από την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 14:00.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση.