Αναβάθμιση της Eurobank από Fitch

Την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Eurobank από τη βαθμίδα “CCC” σε “CCC+” με θετική προοπτική ανακοίνωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, ενώ διατήρησε το αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank στη βαθμίδα “CCC+” και το αξιόχρεο της Τράπεζας Πειραιώς στη βαθμίδα “CCC”.

Όσον αφορά την Eurobank, ο οίκος αναφέρει ότι η αναβάθμιση έρχεται σε συνέχεια της επιταχυνόμενης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPE), που σημαίνει ότι έχει τον χαμηλότερο λόγο NPE προς το σύνολο των δανείων από τις άλλες ελληνικές τράπεζες. «Ο λόγος είναι, ωστόσο, ακόμη πολύ υψηλός», σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι έχει μειωθεί το βάρος για τα κεφάλαια της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, για τα οποία δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις.

«Η αναβάθμιση αντανακλά, επίσης, το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας, αν και από μία αδύναμη θέση. Από τον Φεβρουάριο του 2019, η τράπεζα δεν στηρίζεται στην Έκτακτη Βοήθεια Ρευστότητας (ELA) και οι εισροές καταθέσεων βελτιώνονται», αναφέρει ο Fitch.

«Η θετική προοπτική αντανακλά τις προσδοκίες μας ότι η ποιότητα του ενεργητικού της Eurobank θα βελτιωθεί σημαντικά τους επόμενους 12 έως 24 μήνες, μειώνοντας την πίεση στα κεφάλαια και ενισχύοντας τελικά τη λειτουργική κερδοφορία. Η Eurobank επικαιροποίησε τον στόχο της για τον λόγο των NPE και αναμένει να επιτύχει έναν λόγο 16% στο τέλος του 2019 και μονοψήφιο στο τέλος του 2021, που είναι με διαφορά ο πιο φιλόδοξος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών», προσθέτει ο οίκος.