ΕΦΚΑ – Κατασκηνώσεις 2020: Υποβολή αίτησης

Ξεκίνησαν από το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου 2020 η υποβολή αίτησης / αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ  και ειδικότερα για την 3η, την 4η και την 5η κατασκηνωτική περίοδο. Η προθεσμία για αιτήσεις λήγει την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής, για τη 3η  (31/7/2020-14/8/2020) και  4η  (15/8/2020-29/8/2020) κατασκηνωτική περίοδο, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη 5η ( 1/9/2020-10/9/2020) κατασκηνωτική περίοδο, που αφορά παιδιά με Αναπηρία,  για έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 28/7/2020  οπότε και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και το πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων.

Ωφελούμενα τέκνα που πληρούν παράλληλα τις προϋποθέσεις και από τους δύο γονείς, συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκλειστικά από τον ένα γονέα.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία ασφαλισμένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου
  • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, συνταξιούχων των πρώην φορέων ETAA/TAN, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ.
  • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων των πρώην φορέων, που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι την Πέμπτη 23/7/2020, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ( www.efka.gov.gr ) κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, ο ΕΦΚΑ παρακαλεί να επισκεφθείτε την πλατφόρμα των κατασκηνώσεων, δίπλα σε κάθε αίτηση που έχει εγκριθεί εμφανίζεται η επιλογή « Εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή», εκτυπώστε την κάρτα, την οποία πρέπει να υπογράψετε και να παραδώσετε στην κατασκήνωση κατά την άφιξή σας.

Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ, επιλέγοντας το παρακάτω  link (σύνδεσμο):