Εθνικό Λαχείο 10-10-2023: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 10-10-2023 (Έκδοση: 261η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 3η – Ημερομηνία: 10 Οκτωβρίου 2023). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τρίτης 10-10-2023, ημέρα 3η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 114, 122 και 85. Επίσης οι λαχνοί 114827, 122548 και 85776 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 10 10 2023

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 10 10 2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
85776	20.000,00   2.850,00	17.150,00
114827	20.000,00   2.850,00	17.150,00
122548	20.000,00   2.850,00	17.150,00
85798	10.000,00	900,00	 9.100,00
114849	10.000,00	900,00	 9.100,00
122570	10.000,00	900,00	 9.100,00
114560	5.000,00	400,00	 4.600,00
114814	5.000,00	400,00	 4.600,00
85509	3.000,00	200,00	 2.800,00
85763	3.000,00	200,00	 2.800,00
122281	3.000,00	200,00	 2.800,00
122535	3.000,00	200,00	 2.800,00
114082	2.000,00	100,00	 1.900,00
114422	2.000,00	100,00	 1.900,00
114446	2.000,00	100,00	 1.900,00
114743	2.000,00	100,00	 1.900,00
114788	2.000,00	100,00	 1.900,00
114792	2.000,00	100,00	 1.900,00
114912	2.000,00	100,00	 1.900,00
85031	2.000,00	100,00	 1.900,00
85371	2.000,00	100,00	 1.900,00
85395	2.000,00	100,00	 1.900,00
85692	2.000,00	100,00	 1.900,00
85737	2.000,00	100,00	 1.900,00
85741	2.000,00	100,00	 1.900,00
85861	2.000,00	100,00	 1.900,00
122143	1.500,00	 50,00	 1.450,00
122167	1.500,00	 50,00	 1.450,00
122464	1.500,00	 50,00	 1.450,00
122509	1.500,00	 50,00	 1.450,00
122513	1.500,00	 50,00	 1.450,00
122633	1.500,00	 50,00	 1.450,00
122803	1.500,00	 50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
85003		500,00 €
85025		300,00 €
85026		500,00 €
85031		Φορ/ται
85040		800,00 €
85046		300,00 €
85050		300,00 €
85051		300,00 €
85081		500,00 €
85092		800,00 €
85095		300,00 €
85108		500,00 €
85128		300,00 €
85177		300,00 €
85178		500,00 €
85180		800,00 €
85207		500,00 €
85208		300,00 €
85216		800,00 €
85217		300,00 €
85228		300,00 €
85264		500,00 €
85267		300,00 €
85277		300,00 €
85282		300,00 €
85284		300,00 €
85297		800,00 €
85311		300,00 €
85315		500,00 €
85330		500,00 €
85337		500,00 €
85339		300,00 €
85364		300,00 €
85367		500,00 €
85371		Φορ/ται
85376		500,00 €
85395		Φορ/ται
85407		300,00 €
85410		300,00 €
85418		300,00 €
85426		300,00 €
85454		300,00 €
85469		300,00 €
85471		300,00 €
85509		Φορ/ται
85522		300,00 €
85532		800,00 €
85533		300,00 €
85546		300,00 €
85555		500,00 €
85561		500,00 €
85563		500,00 €
85566		300,00 €
85591		300,00 €
85602		300,00 €
85610		300,00 €
85611		500,00 €
85643		300,00 €
85671		300,00 €
85675		500,00 €
85679		300,00 €
85687		300,00 €
85692		Φορ/ται
85710		300,00 €
85713		800,00 €
85720		300,00 €
85737		Φορ/ται
85738		300,00 €
85741		Φορ/ται
85743		300,00 €
85763		Φορ/ται
85768		500,00 €
85776		Φορ/ται
85784		500,00 €
85791		300,00 €
85798		Φορ/ται
85804		300,00 €
85806		300,00 €
85816		300,00 €
85832		300,00 €
85857		300,00 €
85861		Φορ/ται
85875		300,00 €
85893		800,00 €
85898		800,00 €
85901		300,00 €
85908		300,00 €
85919		300,00 €
85920		300,00 €
85925		300,00 €
85929		500,00 €
85930		300,00 €
85937		300,00 €
85943		300,00 €
85947		300,00 €
85950		300,00 €
85966		300,00 €
85979		300,00 €
85995		300,00 €
85996		300,00 €
114001		300,00 €
114017		300,00 €
114030		300,00 €
114046		300,00 €
114047		300,00 €
114054		500,00 €
114076		300,00 €
114077		500,00 €
114082		Φορ/ται
114091		1,000,00
114097		300,00 €
114101		300,00 €
114102		300,00 €
114132		500,00 €
114143		1,000,00
114146		300,00 €
114159		500,00 €
114179		300,00 €
114228		300,00 €
114229		500,00 €
114231		1,000,00
114258		500,00 €
114259		300,00 €
114267		1,000,00
114268		300,00 €
114279		300,00 €
114315		500,00 €
114318		300,00 €
114328		300,00 €
114333		300,00 €
114335		300,00 €
114348		1,000,00
114362		300,00 €
114366		500,00 €
114381		500,00 €
114388		500,00 €
114390		300,00 €
114415		300,00 €
114418		500,00 €
114422		Φορ/ται
114427		500,00 €
114446		Φορ/ται
114458		300,00 €
114461		300,00 €
114469		300,00 €
114477		300,00 €
114505		300,00 €
114520		300,00 €
114522		300,00 €
114560		Φορ/ται
114573		300,00 €
114583		1,000,00
114584		300,00 €
114597		300,00 €
114606		500,00 €
114612		500,00 €
114614		500,00 €
114617		300,00 €
114642		300,00 €
114653		300,00 €
114661		300,00 €
114662		500,00 €
114694		300,00 €
114722		300,00 €
114726		500,00 €
114730		300,00 €
114738		300,00 €
114743		Φορ/ται
114761		300,00 €
114764		1,000,00
114771		300,00 €
114788		Φορ/ται
114789		300,00 €
114792		Φορ/ται
114794		300,00 €
114814		Φορ/ται
114819		500,00 €
114827		Φορ/ται
114835		500,00 €
114842		300,00 €
114849		Φορ/ται
114855		300,00 €
114857		300,00 €
114867		300,00 €
114883		300,00 €
114908		300,00 €
114912		Φορ/ται
114926		300,00 €
114944		1,000,00
114949		1,000,00
114952		300,00 €
114959		300,00 €
114970		300,00 €
114971		300,00 €
114976		300,00 €
114980		500,00 €
114981		300,00 €
114988		300,00 €
114994		300,00 €
114998		300,00 €
122000		300,00 €
122036		500,00 €
122039		300,00 €
122049		300,00 €
122054		300,00 €
122056		300,00 €
122069		800,00 €
122083		300,00 €
122087		500,00 €
122102		500,00 €
122109		500,00 €
122111		300,00 €
122136		300,00 €
122139		500,00 €
122143		Φορ/ται
122148		500,00 €
122167		Φορ/ται
122179		300,00 €
122182		300,00 €
122190		300,00 €
122198		300,00 €
122226		300,00 €
122241		300,00 €
122243		300,00 €
122281		Φορ/ται
122294		300,00 €
122304		800,00 €
122305		300,00 €
122318		300,00 €
122327		500,00 €
122333		500,00 €
122335		500,00 €
122338		300,00 €
122363		300,00 €
122374		300,00 €
122382		300,00 €
122383		500,00 €
122415		300,00 €
122443		300,00 €
122447		500,00 €
122451		300,00 €
122459		300,00 €
122464		Φορ/ται
122482		300,00 €
122485		800,00 €
122492		300,00 €
122509		Φορ/ται
122510		300,00 €
122513		Φορ/ται
122515		300,00 €
122535		Φορ/ται
122540		500,00 €
122548		Φορ/ται
122556		500,00 €
122563		300,00 €
122570		Φορ/ται
122576		300,00 €
122578		300,00 €
122588		300,00 €
122604		300,00 €
122629		300,00 €
122633		Φορ/ται
122647		300,00 €
122665		800,00 €
122670		800,00 €
122673		300,00 €
122680		300,00 €
122691		300,00 €
122692		300,00 €
122697		300,00 €
122701		500,00 €
122702		300,00 €
122709		300,00 €
122715		300,00 €
122719		300,00 €
122722		300,00 €
122738		300,00 €
122751		300,00 €
122767		300,00 €
122768		300,00 €
122775		500,00 €
122797		300,00 €
122798		500,00 €
122803		Φορ/ται
122812		800,00 €
122818		300,00 €
122822		300,00 €
122823		300,00 €
122853		500,00 €
122864		800,00 €
122867		300,00 €
122880		500,00 €
122900		300,00 €
122949		300,00 €
122950		500,00 €
122952		800,00 €
122979		500,00 €
122980		300,00 €
122988		800,00 €
122989		300,00 €

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 10 Οκτωβρίου 2023

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 114000 έως 114999 ,από 122000 έως 122999 και από 85000 έως 85999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

Ethniko laxeio 10-10-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: