Εθνικό Λαχείο 17-5-2023: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 17-5-2023 (Έκδοση: 259η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 3η – Ημερομηνία: 17 Μαΐου 2023). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τετάρτης 17-5-2023, ημέρα 3η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 53, 3 και 58. Επίσης οι λαχνοί 53591, 3298 και 58739 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 17 5 2023

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 17 5 2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
3298	20.000,00   2.850,00	17.150,00
53591	20.000,00   2.850,00	17.150,00
58739	20.000,00   2.850,00	17.150,00
3320	10.000,00	900,00	 9.100,00
53613	10.000,00	900,00	 9.100,00
58761	10.000,00	900,00	 9.100,00
53324	5.000,00	400,00	 4.600,00
53578	5.000,00	400,00	 4.600,00
3031	3.000,00	200,00	 2.800,00
3285	3.000,00	200,00	 2.800,00
58472	3.000,00	200,00	 2.800,00
58726	3.000,00	200,00	 2.800,00
53186	2.000,00	100,00	 1.900,00
53210	2.000,00	100,00	 1.900,00
53507	2.000,00	100,00	 1.900,00
53552	2.000,00	100,00	 1.900,00
53556	2.000,00	100,00	 1.900,00
53676	2.000,00	100,00	 1.900,00
53846	2.000,00	100,00	 1.900,00
3214	1.500,00	 50,00	 1.450,00
3259	1.500,00	 50,00	 1.450,00
3263	1.500,00	 50,00	 1.450,00
3383	1.500,00	 50,00	 1.450,00
3553	1.500,00	 50,00	 1.450,00
3893	1.500,00	 50,00	 1.450,00
3917	1.500,00	 50,00	 1.450,00
58334	1.500,00	 50,00	 1.450,00
58358	1.500,00	 50,00	 1.450,00
58655	1.500,00	 50,00	 1.450,00
58700	1.500,00	 50,00	 1.450,00
58704	1.500,00	 50,00	 1.450,00
58824	1.500,00	 50,00	 1.450,00
58994	1.500,00	 50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
3031		Φορ/ται
3044		300,00 €
3054		800,00 €
3055		300,00 €
3068		300,00 €
3077		500,00 €
3083		500,00 €
3085		500,00 €
3088		300,00 €
3113		300,00 €
3124		300,00 €
3132		300,00 €
3133		500,00 €
3165		300,00 €
3193		300,00 €
3197		500,00 €
3201		300,00 €
3209		300,00 €
3214		Φορ/ται
3232		300,00 €
3235		800,00 €
3242		300,00 €
3259		Φορ/ται
3260		300,00 €
3263		Φορ/ται
3265		300,00 €
3285		Φορ/ται
3290		500,00 €
3298		Φορ/ται
3306		500,00 €
3313		300,00 €
3320		Φορ/ται
3326		300,00 €
3328		300,00 €
3338		300,00 €
3354		300,00 €
3379		300,00 €
3383		Φορ/ται
3397		300,00 €
3415		800,00 €
3420		800,00 €
3423		300,00 €
3430		300,00 €
3441		300,00 €
3442		300,00 €
3447		300,00 €
3451		500,00 €
3452		300,00 €
3459		300,00 €
3465		300,00 €
3469		300,00 €
3472		300,00 €
3488		300,00 €
3501		300,00 €
3517		300,00 €
3518		300,00 €
3525		500,00 €
3547		300,00 €
3548		500,00 €
3553		Φορ/ται
3562		800,00 €
3568		300,00 €
3572		300,00 €
3573		300,00 €
3603		500,00 €
3614		800,00 €
3617		300,00 €
3630		500,00 €
3650		300,00 €
3699		300,00 €
3700		500,00 €
3702		800,00 €
3729		500,00 €
3730		300,00 €
3738		800,00 €
3739		300,00 €
3750		300,00 €
3786		500,00 €
3789		300,00 €
3799		300,00 €
3804		300,00 €
3806		300,00 €
3819		800,00 €
3833		300,00 €
3837		500,00 €
3852		500,00 €
3859		500,00 €
3861		300,00 €
3886		300,00 €
3889		500,00 €
3893		Φορ/ται
3898		500,00 €
3917		Φορ/ται
3929		300,00 €
3932		300,00 €
3940		300,00 €
3948		300,00 €
3976		300,00 €
3991		300,00 €
3993		300,00 €
53022		500,00 €
53023		300,00 €
53031		1,000,00
53032		300,00 €
53043		300,00 €
53079		500,00 €
53082		300,00 €
53092		300,00 €
53097		300,00 €
53099		300,00 €
53112		1,000,00
53126		300,00 €
53130		500,00 €
53145		500,00 €
53152		500,00 €
53154		300,00 €
53179		300,00 €
53182		500,00 €
53186		Φορ/ται
53191		500,00 €
53210		Φορ/ται
53222		300,00 €
53225		300,00 €
53233		300,00 €
53241		300,00 €
53269		300,00 €
53284		300,00 €
53286		300,00 €
53324		Φορ/ται
53337		300,00 €
53347		1,000,00
53348		300,00 €
53361		300,00 €
53370		500,00 €
53376		500,00 €
53378		500,00 €
53381		300,00 €
53406		300,00 €
53417		300,00 €
53425		300,00 €
53426		500,00 €
53458		300,00 €
53486		300,00 €
53490		500,00 €
53494		300,00 €
53502		300,00 €
53507		Φορ/ται
53525		300,00 €
53528		1,000,00
53535		300,00 €
53552		Φορ/ται
53553		300,00 €
53556		Φορ/ται
53558		300,00 €
53578		Φορ/ται
53583		500,00 €
53591		Φορ/ται
53599		500,00 €
53606		300,00 €
53613		Φορ/ται
53619		300,00 €
53621		300,00 €
53631		300,00 €
53647		300,00 €
53672		300,00 €
53676		Φορ/ται
53690		300,00 €
53708		1,000,00
53713		1,000,00
53716		300,00 €
53723		300,00 €
53734		300,00 €
53735		300,00 €
53740		300,00 €
53744		500,00 €
53745		300,00 €
53752		300,00 €
53758		300,00 €
53762		300,00 €
53765		300,00 €
53781		300,00 €
53794		300,00 €
53810		300,00 €
53811		300,00 €
53818		500,00 €
53840		300,00 €
53841		500,00 €
53846		Φορ/ται
53855		1,000,00
53861		300,00 €
53865		300,00 €
53866		300,00 €
53896		500,00 €
53907		1,000,00
53910		300,00 €
53923		500,00 €
53943		300,00 €
53992		300,00 €
53993		500,00 €
53995		1,000,00
58003		800,00 €
58009		300,00 €
58013		300,00 €
58014		300,00 €
58044		500,00 €
58055		800,00 €
58058		300,00 €
58071		500,00 €
58091		300,00 €
58140		300,00 €
58141		500,00 €
58143		800,00 €
58170		500,00 €
58171		300,00 €
58179		800,00 €
58180		300,00 €
58191		300,00 €
58227		500,00 €
58230		300,00 €
58240		300,00 €
58245		300,00 €
58247		300,00 €
58260		800,00 €
58274		300,00 €
58278		500,00 €
58293		500,00 €
58300		500,00 €
58302		300,00 €
58327		300,00 €
58330		500,00 €
58334		Φορ/ται
58339		500,00 €
58358		Φορ/ται
58370		300,00 €
58373		300,00 €
58381		300,00 €
58389		300,00 €
58417		300,00 €
58432		300,00 €
58434		300,00 €
58472		Φορ/ται
58485		300,00 €
58495		800,00 €
58496		300,00 €
58509		300,00 €
58518		500,00 €
58524		500,00 €
58526		500,00 €
58529		300,00 €
58554		300,00 €
58565		300,00 €
58573		300,00 €
58574		500,00 €
58606		300,00 €
58634		300,00 €
58638		500,00 €
58642		300,00 €
58650		300,00 €
58655		Φορ/ται
58673		300,00 €
58676		800,00 €
58683		300,00 €
58700		Φορ/ται
58701		300,00 €
58704		Φορ/ται
58706		300,00 €
58726		Φορ/ται
58731		500,00 €
58739		Φορ/ται
58747		500,00 €
58754		300,00 €
58761		Φορ/ται
58767		300,00 €
58769		300,00 €
58779		300,00 €
58795		300,00 €
58820		300,00 €
58824		Φορ/ται
58838		300,00 €
58856		800,00 €
58861		800,00 €
58864		300,00 €
58871		300,00 €
58882		300,00 €
58883		300,00 €
58888		300,00 €
58892		500,00 €
58893		300,00 €
58900		300,00 €
58906		300,00 €
58910		300,00 €
58913		300,00 €
58929		300,00 €
58942		300,00 €
58958		300,00 €
58959		300,00 €
58966		500,00 €
58988		300,00 €
58989		500,00 €
58994		Φορ/ται

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 17 Μαΐου 2023

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 53000 έως 53999, από 3000 έως 3999 και από 58000 έως 58999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Ethniko laxeio 17-5-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: