Εθνικό Λαχείο 17-7-2023: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 17-7-2023 (Έκδοση: 260η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 1η – Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2023). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 17-7-2023, ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 121, 57 και 143. Επίσης οι λαχνοί 121110, 57110 και 143890 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 17 7 2023

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 17 7 2023

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
57110	20.000,00   2.850,00	17.150,00
121110	20.000,00   2.850,00	17.150,00
143890	20.000,00   2.850,00	17.150,00
57132	10.000,00	900,00	 9.100,00
121132	10.000,00	900,00	 9.100,00
143912	10.000,00	900,00	 9.100,00
121097	5.000,00	400,00	 4.600,00
121843	5.000,00	400,00	 4.600,00
57097	3.000,00	200,00	 2.800,00
57843	3.000,00	200,00	 2.800,00
143623	3.000,00	200,00	 2.800,00
143877	3.000,00	200,00	 2.800,00
121026	2.000,00	100,00	 1.900,00
121071	2.000,00	100,00	 1.900,00
121075	2.000,00	100,00	 1.900,00
121195	2.000,00	100,00	 1.900,00
121365	2.000,00	100,00	 1.900,00
121705	2.000,00	100,00	 1.900,00
121729	2.000,00	100,00	 1.900,00
57026	1.500,00	50,00	 1.450,00
57071	1.500,00	50,00	 1.450,00
57075	1.500,00	50,00	 1.450,00
57195	1.500,00	50,00	 1.450,00
57365	1.500,00	50,00	 1.450,00
57705	1.500,00	50,00	 1.450,00
57729	1.500,00	50,00	 1.450,00
143145	1.500,00	50,00	 1.450,00
143485	1.500,00	50,00	 1.450,00
143509	1.500,00	50,00	 1.450,00
143806	1.500,00	50,00	 1.450,00
143851	1.500,00	50,00	 1.450,00
143855	1.500,00	50,00	 1.450,00
143975	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
57005		300,00 €
57009		500,00 €
57013		300,00 €
57021		300,00 €
57026		Φορ/ται
57044		300,00 €
57047		800,00 €
57054		300,00 €
57071		Φορ/ται
57072		300,00 €
57075		Φορ/ται
57077		300,00 €
57097		Φορ/ται
57102		500,00 €
57110		Φορ/ται
57118		500,00 €
57125		300,00 €
57132		Φορ/ται
57138		300,00 €
57140		300,00 €
57150		300,00 €
57166		300,00 €
57191		300,00 €
57195		Φορ/ται
57209		300,00 €
57227		800,00 €
57232		800,00 €
57235		300,00 €
57242		300,00 €
57253		300,00 €
57254		300,00 €
57259		300,00 €
57263		500,00 €
57264		300,00 €
57271		300,00 €
57277		300,00 €
57281		300,00 €
57284		300,00 €
57300		300,00 €
57313		300,00 €
57329		300,00 €
57330		300,00 €
57337		500,00 €
57359		300,00 €
57360		500,00 €
57365		Φορ/ται
57374		800,00 €
57380		300,00 €
57384		300,00 €
57385		300,00 €
57415		500,00 €
57426		800,00 €
57429		300,00 €
57442		500,00 €
57462		300,00 €
57511		300,00 €
57512		500,00 €
57514		800,00 €
57541		500,00 €
57542		300,00 €
57550		800,00 €
57551		300,00 €
57562		300,00 €
57598		500,00 €
57601		300,00 €
57611		300,00 €
57616		300,00 €
57618		300,00 €
57631		800,00 €
57645		300,00 €
57649		500,00 €
57664		500,00 €
57671		500,00 €
57673		300,00 €
57698		300,00 €
57701		500,00 €
57705		Φορ/ται
57710		500,00 €
57729		Φορ/ται
57741		300,00 €
57744		300,00 €
57752		300,00 €
57760		300,00 €
57788		300,00 €
57803		300,00 €
57805		300,00 €
57843		Φορ/ται
57856		300,00 €
57866		800,00 €
57867		300,00 €
57880		300,00 €
57889		500,00 €
57895		500,00 €
57897		500,00 €
57900		300,00 €
57925		300,00 €
57936		300,00 €
57944		300,00 €
57945		500,00 €
57977		300,00 €
121005		300,00 €
121009		500,00 €
121013		300,00 €
121021		300,00 €
121026		Φορ/ται
121044		300,00 €
121047		1,000,00
121054		300,00 €
121071		Φορ/ται
121072		300,00 €
121075		Φορ/ται
121077		300,00 €
121097		Φορ/ται
121102		500,00 €
121110		Φορ/ται
121118		500,00 €
121125		300,00 €
121132		Φορ/ται
121138		300,00 €
121140		300,00 €
121150		300,00 €
121166		300,00 €
121191		300,00 €
121195		Φορ/ται
121209		300,00 €
121227		1,000,00
121232		1,000,00
121235		300,00 €
121242		300,00 €
121253		300,00 €
121254		300,00 €
121259		300,00 €
121263		500,00 €
121264		300,00 €
121271		300,00 €
121277		300,00 €
121281		300,00 €
121284		300,00 €
121300		300,00 €
121313		300,00 €
121329		300,00 €
121330		300,00 €
121337		500,00 €
121359		300,00 €
121360		500,00 €
121365		Φορ/ται
121374		1,000,00
121380		300,00 €
121384		300,00 €
121385		300,00 €
121415		500,00 €
121426		1,000,00
121429		300,00 €
121442		500,00 €
121462		300,00 €
121511		300,00 €
121512		500,00 €
121514		1,000,00
121541		500,00 €
121542		300,00 €
121550		1,000,00
121551		300,00 €
121562		300,00 €
121598		500,00 €
121601		300,00 €
121611		300,00 €
121616		300,00 €
121618		300,00 €
121631		1,000,00
121645		300,00 €
121649		500,00 €
121664		500,00 €
121671		500,00 €
121673		300,00 €
121698		300,00 €
121701		500,00 €
121705		Φορ/ται
121710		500,00 €
121729		Φορ/ται
121741		300,00 €
121744		300,00 €
121752		300,00 €
121760		300,00 €
121788		300,00 €
121803		300,00 €
121805		300,00 €
121843		Φορ/ται
121856		300,00 €
121866		1,000,00
121867		300,00 €
121880		300,00 €
121889		500,00 €
121895		500,00 €
121897 		500,00 €
121900		300,00 €
121925		300,00 €
121936		300,00 €
121944		300,00 €
121945		500,00 €
121977		300,00 €
143007		800,00 €
143012		800,00 €
143015		300,00 €
143022		300,00 €
143033		300,00 €
143034		300,00 €
143039		300,00 €
143043		500,00 €
143044		300,00 €
143051		300,00 €
143057		300,00 €
143061		300,00 €
143064		300,00 €
143080		300,00 €
143093		300,00 €
143109		300,00 €
143110		300,00 €
143117		500,00 €
143139		300,00 €
143140		500,00 €
143145		Φορ/ται
143154		800,00 €
143160		300,00 €
143164		300,00 €
143165		300,00 €
143195		500,00 €
143206		800,00 €
143209		300,00 €
143222		500,00 €
143242		300,00 €
143291		300,00 €
143292		500,00 €
143294		800,00 €
143321		500,00 €
143322		300,00 €
143330		800,00 €
143331		300,00 €
143342		300,00 €
143378		500,00 €
143381		300,00 €
143391		300,00 €
143396		300,00 €
143398		300,00 €
143411		800,00 €
143425		300,00 €
143429		500,00 €
143444		500,00 €
143451		500,00 €
143453		300,00 €
143478		300,00 €
143481		500,00 €
143485		Φορ/ται
143490		500,00 €
143509		Φορ/ται
143521		300,00 €
143524		300,00 €
143532		300,00 €
143540		300,00 €
143568		300,00 €
143583		300,00 €
143585		300,00 €
143623		Φορ/ται
143636		300,00 €
143646		800,00 €
143647		300,00 €
143660		300,00 €
143669		500,00 €
143675		500,00 €
143677		500,00 €
143680		300,00 €
143705		300,00 €
143716		300,00 €
143724		300,00 €
143725		500,00 €
143757		300,00 €
143785		300,00 €
143789		500,00 €
143793		300,00 €
143801		300,00 €
143806		Φορ/ται
143824		300,00 €
143827		800,00 €
143834		300,00 €
143851		Φορ/ται
143852		300,00 €
143855		Φορ/ται
143857		300,00 €
143877		Φορ/ται
143882		500,00 €
143890		Φορ/ται
143898		500,00 €
143905		300,00 €
143912		Φορ/ται
143918		300,00 €
143920		300,00 €
143930		300,00 €
143946		300,00 €
143971		300,00 €
143975		Φορ/ται
143989		300,00 €

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 17 Ιουλίου 2023

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 121000 έως 121999 ,από 57000 έως 57999 και από 143000 έως 143999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Ethniko laxeio 17-7-2023
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: