Εθνικό Λαχείο 25-5-2022: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 25-5-2022 (Έκδοση: 254η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 8η – Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2022). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τετάρτης 25-5-2022, ημέρα 8η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 66, 172 και 27. Επίσης οι λαχνοί 66611, 172866 και 27956 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 25 5 2022

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 25 5 2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
27956	20.000,00   2.850,00	17.150,00
66611	20.000,00   2.850,00	17.150,00
172866	20.000,00   2.850,00	17.150,00
27978	10.000,00	900,00	 9.100,00
66633	10.000,00	900,00	 9.100,00
172888	10.000,00	900,00	 9.100,00
27689	5.000,00	400,00	 4.600,00
27943	5.000,00	400,00	 4.600,00
66344	5.000,00	400,00	 4.600,00
66598	5.000,00	400,00	 4.600,00
172599	3.000,00	200,00	 2.800,00
172853	3.000,00	200,00	 2.800,00
27041	2.000,00	100,00	 1.900,00
27211	2.000,00	100,00	 1.900,00
27551	2.000,00	100,00	 1.900,00
27575	2.000,00	100,00	 1.900,00
27872	2.000,00	100,00	 1.900,00
27917	2.000,00	100,00	 1.900,00
27921	2.000,00	100,00	 1.900,00
66206	2.000,00	100,00	 1.900,00
66230	2.000,00	100,00	 1.900,00
66527	2.000,00	100,00	 1.900,00
66572	2.000,00	100,00	 1.900,00
66576	2.000,00	100,00	 1.900,00
66696	2.000,00	100,00	 1.900,00
66866	2.000,00	100,00	 1.900,00
172121	1.500,00	50,00	 1.450,00
172461	1.500,00	50,00	 1.450,00
172485	1.500,00	50,00	 1.450,00
172782	1.500,00	50,00	 1.450,00
172827	1.500,00	50,00	 1.450,00
172831	1.500,00	50,00	 1.450,00
172951	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
27012		500,00 €
27037		500,00 €
27041		Φορ/ται
27055		500,00 €
27073		1,000,00
27078		1,000,00
27081		500,00 €
27088		500,00 €
27099		500,00 €
27100		500,00 €
27105		500,00 €
27109		500,00 €
27110		500,00 €
27117		500,00 €
27123		500,00 €
27127		500,00 €
27130		500,00 €
27146		500,00 €
27159		500,00 €
27175		500,00 €
27176		500,00 €
27183		500,00 €
27205		500,00 €
27206		500,00 €
27211		Φορ/ται
27220		1,000,00
27226		500,00 €
27230		500,00 €
27231		500,00 €
27261		500,00 €
27272		1,000,00
27275		500,00 €
27288		500,00 €
27308		500,00 €
27357		500,00 €
27358		500,00 €
27360		1,000,00
27387		500,00 €
27388		500,00 €
27396		1,000,00
27397		500,00 €
27408		500,00 €
27444		500,00 €
27447		500,00 €
27457		500,00 €
27462		500,00 €
27464		500,00 €
27477		1,000,00
27491		500,00 €
27495		500,00 €
27510		500,00 €
27517		500,00 €
27519		500,00 €
27544		500,00 €
27547		500,00 €
27551		Φορ/ται
27556		500,00 €
27575		Φορ/ται
27587		500,00 €
27590		500,00 €
27598		500,00 €
27606		500,00 €
27634		500,00 €
27649		500,00 €
27651		500,00 €
27689		Φορ/ται
27702		500,00 €
27712		1,000,00
27713		500,00 €
27726		500,00 €
27735		500,00 €
27741		500,00 €
27743		500,00 €
27746		500,00 €
27771		500,00 €
27782		500,00 €
27790		500,00 €
27791		500,00 €
27823		500,00 €
27851		500,00 €
27855		500,00 €
27859		500,00 €
27867		500,00 €
27872		Φορ/ται
27890		500,00 €
27893		1,000,00
27900		500,00 €
27917		Φορ/ται
27918		500,00 €
27921		Φορ/ται
27923		500,00 €
27943		Φορ/ται
27948		500,00 €
27956		Φορ/ται
27964		500,00 €
27971		500,00 €
27978		Φορ/ται
27984		500,00 €
27986		500,00 €
27996		500,00 €
66012		500,00 €
66013		500,00 €
66015		1,000,00
66042		500,00 €
66043		500,00 €
66051		1,000,00
66052		500,00 €
66063		500,00 €
66099		500,00 €
66102		500,00 €
66112		500,00 €
66117		500,00 €
66119		500,00 €
66132		1,000,00
66146		500,00 €
66150		500,00 €
66165		500,00 €
66172		500,00 €
66174		500,00 €
66199		500,00 €
66202		500,00 €
66206		Φορ/ται
66211		500,00 €
66230		Φορ/ται
66242		500,00 €
66245		500,00 €
66253		500,00 €
66261		500,00 €
66289		500,00 €
66304		500,00 €
66306		500,00 €
66344		Φορ/ται
66357		500,00 €
66367		1,000,00
66368		500,00 €
66381		500,00 €
66390		500,00 €
66396		500,00 €
66398		500,00 €
66401		500,00 €
66426		500,00 €
66437		500,00 €
66445		500,00 €
66446		500,00 €
66478		500,00 €
66506		500,00 €
66510		500,00 €
66514		500,00 €
66522		500,00 €
66527		Φορ/ται
66545		500,00 €
66548		1,000,00
66555		500,00 €
66572		Φορ/ται
66573		500,00 €
66576		Φορ/ται
66578		500,00 €
66598		Φορ/ται
66603		500,00 €
66611		Φορ/ται
66619		500,00 €
66626		500,00 €
66633		Φορ/ται
66639		500,00 €
66641		500,00 €
66651		500,00 €
66667		500,00 €
66692		500,00 €
66696		Φορ/ται
66710		500,00 €
66728		1,000,00
66733		1,000,00
66736		500,00 €
66743		500,00 €
66754		500,00 €
66755		500,00 €
66760		500,00 €
66764		500,00 €
66765		500,00 €
66772		500,00 €
66778		500,00 €
66782		500,00 €
66785		500,00 €
66801		500,00 €
66814		500,00 €
66830		500,00 €
66831		500,00 €
66838		500,00 €
66860		500,00 €
66861		500,00 €
66866		Φορ/ται
66875		1,000,00
66881		500,00 €
66885		500,00 €
66886		500,00 €
66916		500,00 €
66927		1,000,00
66930		500,00 €
66943		500,00 €
66963		500,00 €
172009		500,00 €
172010		500,00 €
172015		500,00 €
172019		500,00 €
172020		500,00 €
172027		500,00 €
172033		500,00 €
172037		500,00 €
172040		500,00 €
172056		500,00 €
172069		500,00 €
172085		500,00 €
172086		500,00 €
172093		500,00 €
172115		500,00 €
172116		500,00 €
172121		Φορ/ται
172130		800,00 €
172136		500,00 €
172140		500,00 €
172141		500,00 €
172171		500,00 €
172182		800,00 €
172185		500,00 €
172198		500,00 €
172218		500,00 €
172267		500,00 €
172268		500,00 €
172270		800,00 €
172297		500,00 €
172298		500,00 €
172306		800,00 €
172307		500,00 €
172318		500,00 €
172354		500,00 €
172357		500,00 €
172367		500,00 €
172372		500,00 €
172374		500,00 €
172387		800,00 €
172401		500,00 €
172405		500,00 €
172420		500,00 €
172427		500,00 €
172429		500,00 €
172454		500,00 €
172457		500,00 €
172461		Φορ/ται
172466		500,00 €
172485		Φορ/ται
172497		500,00 €
172500		500,00 €
172508		500,00 €
172516		500,00 €
172544		500,00 €
172559		500,00 €
172561		500,00 €
172599		Φορ/ται
172612		500,00 €
172622		800,00 €
172623		500,00 €
172636		500,00 €
172645		500,00 €
172651		500,00 €
172653		500,00 €
172656		500,00 €
172681		500,00 €
172692		500,00 €
172700		500,00 €
172701		500,00 €
172733		500,00 €
172761		500,00 €
172765		500,00 €
172769		500,00 €
172777		500,00 €
172782		Φορ/ται
172800		500,00 €
172803		800,00 €
172810		500,00 €
172827		Φορ/ται
172828		500,00 €
172831		Φορ/ται
172833		500,00 €
172853		Φορ/ται
172858		500,00 €
172866		Φορ/ται
172874		500,00 €
172881		500,00 €
172888		Φορ/ται
172894		500,00 €
172896		500,00 €
172906		500,00 €
172922		500,00 €
172947		500,00 €
172951		Φορ/ται
172965		500,00 €
172983		800,00 €
172988		800,00 €
172991		500,00 €
172998		500,00 €

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 25 Μαΐου 2022

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 66000 έως 66999 ,από 172000 έως 172999 και από 27000 έως
27999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2022

Ethniko laxeio 25-5-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: