Εθνικό Λαχείο 28-6-2021: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 28-6-2021 (Έκδοση: 250η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 5η – Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2021). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 28 Ιουνίου 2021, ημέρα 5η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 6, 22, 135, 166. Επίσης οι λαχνοί 6955, 22329, 135640 και 166164 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 28 6 2021

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 28 6 2021

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος     Καθαρό
-----------------------------------------------
6955	20.000,00	2.850,00    17.150,00
22329	20.000,00	2.850,00    17.150,00
135640	20.000,00	2.850,00    17.150,00
166164	20.000,00	2.850,00    17.150,00
6977	10.000,00	 900,00	9.100,00
22351	10.000,00	 900,00	9.100,00
135662	10.000,00	 900,00	9.100,00
166186	10.000,00	 900,00	9.100,00
6688	5.000,00	 400,00	4.600,00
6942	5.000,00	 400,00	4.600,00
135373	5.000,00	 400,00	4.600,00
135627	5.000,00	 400,00	4.600,00
22062	3.000,00	 200,00	2.800,00
22316	3.000,00	 200,00	2.800,00
166151	3.000,00	 200,00	2.800,00
166897	3.000,00	 200,00	2.800,00
6040	2.000,00	 100,00	1.900,00
6210	2.000,00	 100,00	1.900,00
6550	2.000,00	 100,00	1.900,00
6574	2.000,00	 100,00	1.900,00
6871	2.000,00	 100,00	1.900,00
6916	2.000,00	 100,00	1.900,00
6920	2.000,00	 100,00	1.900,00
135235	2.000,00	 100,00	1.900,00
135259	2.000,00	 100,00	1.900,00
135556	2.000,00	 100,00	1.900,00
135601	2.000,00	 100,00	1.900,00
135605	2.000,00	 100,00	1.900,00
135725	2.000,00	 100,00	1.900,00
135895	2.000,00	 100,00	1.900,00
22245	1.500,00	  50,00	1.450,00
22290	1.500,00	  50,00	1.450,00
22294	1.500,00	  50,00	1.450,00
22414	1.500,00	  50,00	1.450,00
22584	1.500,00	  50,00	1.450,00
22924	1.500,00	  50,00	1.450,00
22948	1.500,00	  50,00	1.450,00
166080	1.500,00	  50,00	1.450,00
166125	1.500,00	  50,00	1.450,00
166129	1.500,00	  50,00	1.450,00
166249	1.500,00	  50,00	1.450,00
166419	1.500,00	  50,00	1.450,00
166759	1.500,00	  50,00	1.450,00
166783	1.500,00	  50,00	1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
6011		500,00 €
6036		500,00 €
6040		Φορ/ται
6054		500,00 €
6072		1,000,00
6077		1,000,00
6080		500,00 €
6087		500,00 €
6098		500,00 €
6099		500,00 €
6104		500,00 €
6108		500,00 €
6109		500,00 €
6116		500,00 €
6122		500,00 €
6126		500,00 €
6129		500,00 €
6145		500,00 €
6158		500,00 €
6174		500,00 €
6175		500,00 €
6182		500,00 €
6204		500,00 €
6205		500,00 €
6210		Φορ/ται
6219		1,000,00
6225		500,00 €
6229		500,00 €
6230		500,00 €
6260		500,00 €
6271		1,000,00
6274		500,00 €
6287		500,00 €
6307		500,00 €
6356		500,00 €
6357		500,00 €
6359		1,000,00
6386		500,00 €
6387		500,00 €
6395		1,000,00
6396		500,00 €
6407		500,00 €
6443		500,00 €
6446		500,00 €
6456		500,00 €
6461		500,00 €
6463		500,00 €
6476		1,000,00
6490		500,00 €
6494		500,00 €
6509		500,00 €
6516		500,00 €
6518		500,00 €
6543		500,00 €
6546		500,00 €
6550		Φορ/ται
6555		500,00 €
6574		Φορ/ται
6586		500,00 €
6589		500,00 €
6597		500,00 €
6605		500,00 €
6633		500,00 €
6648		500,00 €
6650		500,00 €
6688		Φορ/ται
6701		500,00 €
6711		1,000,00
6712		500,00 €
6725		500,00 €
6734		500,00 €
6740		500,00 €
6742		500,00 €
6745		500,00 €
6770		500,00 €
6781		500,00 €
6789		500,00 €
6790		500,00 €
6822		500,00 €
6850		500,00 €
6854		500,00 €
6858		500,00 €
6866		500,00 €
6871		Φορ/ται
6889		500,00 €
6892		1,000,00
6899		500,00 €
6916		Φορ/ται
6917		500,00 €
6920		Φορ/ται
6922		500,00 €
6942		Φορ/ται
6947		500,00 €
6955		Φορ/ται
6963		500,00 €
6970		500,00 €
6977		Φορ/ται
6983		500,00 €
6985		500,00 €
6995		500,00 €
22007		500,00 €
22022		500,00 €
22024		500,00 €
22062		Φορ/ται
22075		500,00 €
22085		800,00 €
22086		500,00 €
22099		500,00 €
22108		500,00 €
22114		500,00 €
22116		500,00 €
22119		500,00 €
22144		500,00 €
22155		500,00 €
22163		500,00 €
22164		500,00 €
22196		500,00 €
22224		500,00 €
22228		500,00 €
22232		500,00 €
22240		500,00 €
22245		Φορ/ται
22263		500,00 €
22266		800,00 €
22273		500,00 €
22290		Φορ/ται
22291		500,00 €
22294		Φορ/ται
22296		500,00 €
22316		Φορ/ται
22321		500,00 €
22329		Φορ/ται
22337		500,00 €
22344		500,00 €
22351		Φορ/ται
22357		500,00 €
22359		500,00 €
22369		500,00 €
22385		500,00 €
22410		500,00 €
22414		Φορ/ται
22428		500,00 €
22446		800,00 €
22451		800,00 €
22454		500,00 €
22461		500,00 €
22472		500,00 €
22473		500,00 €
22478		500,00 €
22482		500,00 €
22483		500,00 €
22490		500,00 €
22496		500,00 €
22500		500,00 €
22503		500,00 €
22519		500,00 €
22532		500,00 €
22548		500,00 €
22549		500,00 €
22556		500,00 €
22578		500,00 €
22579		500,00 €
22584		Φορ/ται
22593		800,00 €
22599		500,00 €
22603		500,00 €
22604		500,00 €
22634		500,00 €
22645		800,00 €
22648		500,00 €
22661		500,00 €
22681		500,00 €
22730		500,00 €
22731		500,00 €
22733		800,00 €
22760		500,00 €
22761		500,00 €
22769		800,00 €
22770		500,00 €
22781		500,00 €
22817		500,00 €
22820		500,00 €
22830		500,00 €
22835		500,00 €
22837		500,00 €
22850		800,00 €
22864		500,00 €
22868		500,00 €
22883		500,00 €
22890		500,00 €
22892		500,00 €
22917		500,00 €
22920		500,00 €
22924		Φορ/ται
22929		500,00 €
22948		Φορ/ται
22960		500,00 €
22963		500,00 €
22971		500,00 €
22979		500,00 €
135041		500,00 €
135042		500,00 €
135044		1,000,00
135071		500,00 €
135072		500,00 €
135080		1,000,00
135081		500,00 €
135092		500,00 €
135128		500,00 €
135131		500,00 €
135141		500,00 €
135146		500,00 €
135148		500,00 €
135161		1,000,00
135175		500,00 €
135179		500,00 €
135194		500,00 €
135201		500,00 €
135203		500,00 €
135228		500,00 €
135231		500,00 €
135235		Φορ/ται
135240		500,00 €
135259		Φορ/ται
135271		500,00 €
135274		500,00 €
135282		500,00 €
135290		500,00 €
135318		500,00 €
135333		500,00 €
135335		500,00 €
135373		Φορ/ται
135386		500,00 €
135396		1,000,00
135397		500,00 €
135410		500,00 €
135419		500,00 €
135425		500,00 €
135427		500,00 €
135430		500,00 €
135455		500,00 €
135466		500,00 €
135474		500,00 €
135475		500,00 €
135507		500,00 €
135535		500,00 €
135539		500,00 €
135543		500,00 €
135551		500,00 €
135556		Φορ/ται
135574		500,00 €
135577		1,000,00
135584		500,00 €
135601		Φορ/ται
135602		500,00 €
135605		Φορ/ται
135607		500,00 €
135627		Φορ/ται
135632		500,00 €
135640		Φορ/ται
135648		500,00 €
135655		500,00 €
135662		Φορ/ται
135668		500,00 €
135670		500,00 €
135680		500,00 €
135696		500,00 €
135721		500,00 €
135725		Φορ/ται
135739		500,00 €
135757		1,000,00
135762		1,000,00
135765		500,00 €
135772		500,00 €
135783		500,00 €
135784		500,00 €
135789		500,00 €
135793		500,00 €
135794		500,00 €
135801		500,00 €
135807		500,00 €
135811		500,00 €
135814		500,00 €
135830		500,00 €
135843		500,00 €
135859		500,00 €
135860		500,00 €
135867		500,00 €
135889		500,00 €
135890		500,00 €
135895		Φορ/ται
135904		1,000,00
135910		500,00 €
135914		500,00 €
135915		500,00 €
135945		500,00 €
135956		1,000,00
135959		500,00 €
135972		500,00 €
135992		500,00 €
166031		500,00 €
166059		500,00 €
166063		500,00 €
166067		500,00 €
166075		500,00 €
166080		Φορ/ται
166098		500,00 €
166101		800,00 €
166108		500,00 €
166125		Φορ/ται
166126		500,00 €
166129		Φορ/ται
166131		500,00 €
166151		Φορ/ται
166156		500,00 €
166164		Φορ/ται
166172		500,00 €
166179		500,00 €
166186		Φορ/ται
166192		500,00 €
166194		500,00 €
166204		500,00 €
166220		500,00 €
166245		500,00 €
166249		Φορ/ται
166263		500,00 €
166281		800,00 €
166286		800,00 €
166289		500,00 €
166296		500,00 €
166307		500,00 €
166308		500,00 €
166313		500,00 €
166317		500,00 €
166318		500,00 €
166325		500,00 €
166331		500,00 €
166335		500,00 €
166338		500,00 €
166354		500,00 €
166367		500,00 €
166383		500,00 €
166384		500,00 €
166391		500,00 €
166413		500,00 €
166414		500,00 €
166419		Φορ/ται
166428		800,00 €
166434		500,00 €
166438		500,00 €
166439		500,00 €
166469		500,00 €
166480		800,00 €
166483		500,00 €
166496		500,00 €
166516		500,00 €
166565		500,00 €
166566		500,00 €
166568		800,00 €
166595		500,00 €
166596		500,00 €
166604		800,00 €
166605		500,00 €
166616		500,00 €
166652		500,00 €
166655		500,00 €
166665		500,00 €
166670		500,00 €
166672		500,00 €
166685		800,00 €
166699		500,00 €
166703		500,00 €
166718		500,00 €
166725		500,00 €
166727		500,00 €
166752		500,00 €
166755		500,00 €
166759		Φορ/ται
166764		500,00 €
166783		Φορ/ται
166795		500,00 €
166798		500,00 €
166806		500,00 €
166814		500,00 €
166842		500,00 €
166857		500,00 €
166859		500,00 €
166897		Φορ/ται
166910		500,00 €
166920		800,00 €
166921		500,00 €
166934		500,00 €
166943		500,00 €
166949		500,00 €
166951		500,00 €
166954		500,00 €
166979		500,00 €
166990		500,00 €
166998		500,00 €
166999		500,00 €

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 28 Ιουνίου 2021

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 6000 έως 6999, από 22000 έως 22999, από 135000 έως 135999
και από 166000 έως 166999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ethniko laxeio 28-6-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: