Εθνικό Λαχείο 7-6-2021: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 7-6-2021 (Έκδοση: 250η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 1η – Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2021). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 7 Ιουνίου 2021, ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 153, 139, 57. Επίσης οι λαχνοί 153265, 139473 και 57940 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 7 6 2021

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 7 6 2021

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
57940	20.000,00   2.850,00	17.150,00
139473	20.000,00   2.850,00	17.150,00
153265	20.000,00   2.850,00	17.150,00
57962	10.000,00	900,00	 9.100,00
139495	10.000,00	900,00	 9.100,00
153287	10.000,00	900,00	 9.100,00
57673	5.000,00	400,00	 4.600,00
57927	5.000,00	400,00	 4.600,00
153252	5.000,00	400,00	 4.600,00
153998	5.000,00	400,00	 4.600,00
139206	3.000,00	200,00	 2.800,00
139460	3.000,00	200,00	 2.800,00
57025	2.000,00	100,00	 1.900,00
57195	2.000,00	100,00	 1.900,00
57535	2.000,00	100,00	 1.900,00
57559	2.000,00	100,00	 1.900,00
57856	2.000,00	100,00	 1.900,00
57901	2.000,00	100,00	 1.900,00
57905	2.000,00	100,00	 1.900,00
153181	2.000,00	100,00	 1.900,00
153226	2.000,00	100,00	 1.900,00
153230	2.000,00	100,00	 1.900,00
153350	2.000,00	100,00	 1.900,00
153520	2.000,00	100,00	 1.900,00
153860	2.000,00	100,00	 1.900,00
153884	2.000,00	100,00	 1.900,00
139068	1.500,00	50,00	 1.450,00
139092	1.500,00	50,00	 1.450,00
139389	1.500,00	50,00	 1.450,00
139434	1.500,00	50,00	 1.450,00
139438	1.500,00	50,00	 1.450,00
139558	1.500,00	50,00	 1.450,00
139728	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
57021		500,00 €
57025		Φορ/ται
57039		500,00 €
57057		1,000,00
57062		1,000,00
57065		500,00 €
57072		500,00 €
57083		500,00 €
57084		500,00 €
57089		500,00 €
57093		500,00 €
57094		500,00 €
57101		500,00 €
57107		500,00 €
57111		500,00 €
57114		500,00 €
57130		500,00 €
57143		500,00 €
57159		500,00 €
57160		500,00 €
57167		500,00 €
57189		500,00 €
57190		500,00 €
57195		Φορ/ται
57204		1,000,00
57210		500,00 €
57214		500,00 €
57215		500,00 €
57245		500,00 €
57256		1,000,00
57259		500,00 €
57272		500,00 €
57292		500,00 €
57341		500,00 €
57342		500,00 €
57344		1,000,00
57371		500,00 €
57372		500,00 €
57380		1,000,00
57381		500,00 €
57392		500,00 €
57428		500,00 €
57431		500,00 €
57441		500,00 €
57446		500,00 €
57448		500,00 €
57461		1,000,00
57475		500,00 €
57479		500,00 €
57494		500,00 €
57501		500,00 €
57503		500,00 €
57528		500,00 €
57531		500,00 €
57535		Φορ/ται
57540		500,00 €
57559		Φορ/ται
57571		500,00 €
57574		500,00 €
57582		500,00 €
57590		500,00 €
57618		500,00 €
57633		500,00 €
57635		500,00 €
57673		Φορ/ται
57686		500,00 €
57696		1,000,00
57697		500,00 €
57710		500,00 €
57719		500,00 €
57725		500,00 €
57727		500,00 €
57730		500,00 €
57755		500,00 €
57766		500,00 €
57774		500,00 €
57775		500,00 €
57807		500,00 €
57835		500,00 €
57839		500,00 €
57843		500,00 €
57851		500,00 €
57856		Φορ/ται
57874		500,00 €
57877		1,000,00
57884		500,00 €
57901		Φορ/ται
57902		500,00 €
57905		Φορ/ται
57907		500,00 €
57927		Φορ/ται
57932		500,00 €
57940		Φορ/ται
57948		500,00 €
57955		500,00 €
57962		Φορ/ται
57968		500,00 €
57970		500,00 €
57980		500,00 €
57996		500,00 €
139008		500,00 €
139012		500,00 €
139027		500,00 €
139034		500,00 €
139036		500,00 €
139061		500,00 €
139064		500,00 €
139068		Φορ/ται
139073		500,00 €
139092		Φορ/ται
139104		500,00 €
139107		500,00 €
139115		500,00 €
139123		500,00 €
139151		500,00 €
139166		500,00 €
139168		500,00 €
139206		Φορ/ται
139219		500,00 €
139229		800,00 €
139230		500,00 €
139243		500,00 €
139252		500,00 €
139258		500,00 €
139260		500,00 €
139263		500,00 €
139288		500,00 €
139299		500,00 €
139307		500,00 €
139308		500,00 €
139340		500,00 €
139368		500,00 €
139372		500,00 €
139376		500,00 €
139384		500,00 €
139389		Φορ/ται
139407		500,00 €
139410		800,00 €
139417		500,00 €
139434		Φορ/ται
139435		500,00 €
139438		Φορ/ται
139440		500,00 €
139460		Φορ/ται
139465		500,00 €
139473		Φορ/ται
139481		500,00 €
139488		500,00 €
139495		Φορ/ται
139501		500,00 €
139503		500,00 €
139513		500,00 €
139529		500,00 €
139554		500,00 €
139558		Φορ/ται
139572		500,00 €
139590		800,00 €
139595		800,00 €
139598		500,00 €
139605		500,00 €
139616		500,00 €
139617		500,00 €
139622		500,00 €
139626		500,00 €
139627		500,00 €
139634		500,00 €
139640		500,00 €
139644		500,00 €
139647		500,00 €
139663		500,00 €
139676		500,00 €
139692		500,00 €
139693		500,00 €
139700		500,00 €
139722		500,00 €
139723		500,00 €
139728		Φορ/ται
139737		800,00 €
139743		500,00 €
139747		500,00 €
139748		500,00 €
139778		500,00 €
139789		800,00 €
139792		500,00 €
139805		500,00 €
139825		500,00 €
139874		500,00 €
139875		500,00 €
139877		800,00 €
139904		500,00 €
139905		500,00 €
139913		800,00 €
139914		500,00 €
139925		500,00 €
139961		500,00 €
139964		500,00 €
139974		500,00 €
139979		500,00 €
139981		500,00 €
139994		800,00 €
153011		500,00 €
153021		1,000,00
153022		500,00 €
153035		500,00 €
153044		500,00 €
153050		500,00 €
153052		500,00 €
153055		500,00 €
153080		500,00 €
153091		500,00 €
153099		500,00 €
153100		500,00 €
153132		500,00 €
153160		500,00 €
153164		500,00 €
153168		500,00 €
153176		500,00 €
153181		Φορ/ται
153199		500,00 €
153202		1,000,00
153209		500,00 €
153226		Φορ/ται
153227		500,00 €
153230		Φορ/ται
153232		500,00 €
153252		Φορ/ται
153257		500,00 €
153265		Φορ/ται
153273		500,00 €
153280		500,00 €
153287		Φορ/ται
153293		500,00 €
153295		500,00 €
153305		500,00 €
153321		500,00 €
153346		500,00 €
153350		Φορ/ται
153364		500,00 €
153382		1,000,00
153387		1,000,00
153390		500,00 €
153397		500,00 €
153408		500,00 €
153409		500,00 €
153414		500,00 €
153418		500,00 €
153419		500,00 €
153426		500,00 €
153432		500,00 €
153436		500,00 €
153439		500,00 €
153455		500,00 €
153468		500,00 €
153484		500,00 €
153485		500,00 €
153492		500,00 €
153514		500,00 €
153515		500,00 €
153520		Φορ/ται
153529		1,000,00
153535		500,00 €
153539		500,00 €
153540		500,00 €
153570		500,00 €
153581		1,000,00
153584		500,00 €
153597		500,00 €
153617		500,00 €
153666		500,00 €
153667		500,00 €
153669		1,000,00
153696		500,00 €
153697		500,00 €
153705		1,000,00
153706		500,00 €
153717		500,00 €
153753		500,00 €
153756		500,00 €
153766		500,00 €
153771		500,00 €
153773		500,00 €
153786		1,000,00
153800		500,00 €
153804		500,00 €
153819		500,00 €
153826		500,00 €
153828		500,00 €
153853		500,00 €
153856		500,00 €
153860		Φορ/ται
153865		500,00 €
153884		Φορ/ται
153896		500,00 €
153899		500,00 €
153907		500,00 €
153915		500,00 €
153943		500,00 €
153958		500,00 €
153960		500,00 €
153998		Φορ/ται

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 7 Ιουνίου 2021

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 153000 έως 153999 ,από 139000 έως 139999 και από 57000
έως 57999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ethniko laxeio 7-6-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: