Εθνικό Λαχείο 8-12-2022: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 8-12-2022 (Έκδοση: 257η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 2η – Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2022). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Πέμπτης 8-12-2022, ημέρα 2η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 53, 154 και 90. Επίσης οι λαχνοί 53085, 154999 και 90307 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 8 12 2022

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 8 12 2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
53085	20.000,00   2.850,00	17.150,00
90307	20.000,00   2.850,00	17.150,00
154999	20.000,00   2.850,00	17.150,00
53107	10.000,00	900,00	 9.100,00
90329	10.000,00	900,00	 9.100,00
154021	10.000,00	900,00	 9.100,00
53072	5.000,00	400,00	 4.600,00
53818	5.000,00	400,00	 4.600,00
90040	5.000,00	400,00	 4.600,00
90294	5.000,00	400,00	 4.600,00
154732	3.000,00	200,00	 2.800,00
154986	3.000,00	200,00	 2.800,00
53001	2.000,00	100,00	 1.900,00
53046	2.000,00	100,00	 1.900,00
53050	2.000,00	100,00	 1.900,00
53170	2.000,00	100,00	 1.900,00
53340	2.000,00	100,00	 1.900,00
53680	2.000,00	100,00	 1.900,00
53704	2.000,00	100,00	 1.900,00
90223	2.000,00	100,00	 1.900,00
90268	2.000,00	100,00	 1.900,00
90272	2.000,00	100,00	 1.900,00
90392	2.000,00	100,00	 1.900,00
90562	2.000,00	100,00	 1.900,00
90902	2.000,00	100,00	 1.900,00
90926	2.000,00	100,00	 1.900,00
154084	1.500,00	50,00	 1.450,00
154254	1.500,00	50,00	 1.450,00
154594	1.500,00	50,00	 1.450,00
154618	1.500,00	50,00	 1.450,00
154915	1.500,00	50,00	 1.450,00
154960	1.500,00	50,00	 1.450,00
154964	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
53001		Φορ/ται
53019		500,00 €
53022		1,000,00
53029		500,00 €
53046		Φορ/ται
53047		500,00 €
53050		Φορ/ται
53052		500,00 €
53072		Φορ/ται
53077		500,00 €
53085		Φορ/ται
53093		500,00 €
53100		500,00 €
53107		Φορ/ται
53113		500,00 €
53115		500,00 €
53125		500,00 €
53141		500,00 €
53166		500,00 €
53170		Φορ/ται
53184		500,00 €
53202		1,000,00
53207		1,000,00
53210		500,00 €
53217		500,00 €
53228		500,00 €
53229		500,00 €
53234		500,00 €
53238		500,00 €
53239		500,00 €
53246		500,00 €
53252		500,00 €
53256		500,00 €
53259		500,00 €
53275		500,00 €
53288		500,00 €
53304		500,00 €
53305		500,00 €
53312		500,00 €
53334		500,00 €
53335		500,00 €
53340		Φορ/ται
53349		1,000,00
53355		500,00 €
53359		500,00 €
53360		500,00 €
53390		500,00 €
53401		1,000,00
53404		500,00 €
53417		500,00 €
53437		500,00 €
53486		500,00 €
53487		500,00 €
53489		1,000,00
53516		500,00 €
53517		500,00 €
53525		1,000,00
53526		500,00 €
53537		500,00 €
53573		500,00 €
53576		500,00 €
53586		500,00 €
53591		500,00 €
53593		500,00 €
53606		1,000,00
53620		500,00 €
53624		500,00 €
53639		500,00 €
53646		500,00 €
53648		500,00 €
53673		500,00 €
53676		500,00 €
53680		Φορ/ται
53685		500,00 €
53704		Φορ/ται
53716		500,00 €
53719		500,00 €
53727		500,00 €
53735		500,00 €
53763		500,00 €
53778		500,00 €
53780		500,00 €
53818		Φορ/ται
53831		500,00 €
53841		1,000,00
53842		500,00 €
53855		500,00 €
53864		500,00 €
53870		500,00 €
53872		500,00 €
53875		500,00 €
53900		500,00 €
53911		500,00 €
53919		500,00 €
53920		500,00 €
53952		500,00 €
53980		500,00 €
53984		500,00 €
53988		500,00 €
53996		500,00 €
90000		500,00 €
90002		500,00 €
90040		Φορ/ται
90053		500,00 €
90063		1,000,00
90064		500,00 €
90077		500,00 €
90086		500,00 €
90092		500,00 €
90094		500,00 €
90097		500,00 €
90122		500,00 €
90133		500,00 €
90141		500,00 €
90142		500,00 €
90174		500,00 €
90202		500,00 €
90206		500,00 €
90210		500,00 €
90218		500,00 €
90223		Φορ/ται
90241		500,00 €
90244		1,000,00
90251		500,00 €
90268		Φορ/ται
90269		500,00 €
90272		Φορ/ται
90274		500,00 €
90294		Φορ/ται
90299		500,00 €
90307		Φορ/ται
90315		500,00 €
90322		500,00 €
90329		Φορ/ται
90335		500,00 €
90337		500,00 €
90347		500,00 €
90363		500,00 €
90388		500,00 €
90392		Φορ/ται
90406		500,00 €
90424		1,000,00
90429		1,000,00
90432		500,00 €
90439		500,00 €
90450		500,00 €
90451		500,00 €
90456		500,00 €
90460		500,00 €
90461		500,00 €
90468		500,00 €
90474		500,00 €
90478		500,00 €
90481		500,00 €
90497		500,00 €
90510		500,00 €
90526		500,00 €
90527		500,00 €
90534		500,00 €
90556		500,00 €
90557		500,00 €
90562		Φορ/ται
90571		1,000,00
90577		500,00 €
90581		500,00 €
90582		500,00 €
90612		500,00 €
90623		1,000,00
90626		500,00 €
90639		500,00 €
90659		500,00 €
90708		500,00 €
90709		500,00 €
90711		1,000,00
90738		500,00 €
90739		500,00 €
90747		1,000,00
90748		500,00 €
90759		500,00 €
90795		500,00 €
90798		500,00 €
90808		500,00 €
90813		500,00 €
90815		500,00 €
90828		1,000,00
90842		500,00 €
90846		500,00 €
90861		500,00 €
90868		500,00 €
90870		500,00 €
90895		500,00 €
90898		500,00 €
90902		Φορ/ται
90907		500,00 €
90926		Φορ/ται
90938		500,00 €
90941		500,00 €
90949		500,00 €
90957		500,00 €
90985		500,00 €
154007		500,00 €
154014		500,00 €
154021		Φορ/ται
154027		500,00 €
154029		500,00 €
154039		500,00 €
154055		500,00 €
154080		500,00 €
154084		Φορ/ται
154098		500,00 €
154116		800,00 €
154121		800,00 €
154124		500,00 €
154131		500,00 €
154142		500,00 €
154143		500,00 €
154148		500,00 €
154152		500,00 €
154153		500,00 €
154160		500,00 €
154166		500,00 €
154170		500,00 €
154173		500,00 €
154189		500,00 €
154202		500,00 €
154218		500,00 €
154219		500,00 €
154226		500,00 €
154248		500,00 €
154249		500,00 €
154254		Φορ/ται
154263		800,00 €
154269		500,00 €
154273		500,00 €
154274		500,00 €
154304		500,00 €
154315		800,00 €
154318		500,00 €
154331		500,00 €
154351		500,00 €
154400		500,00 €
154401		500,00 €
154403		800,00 €
154430		500,00 €
154431		500,00 €
154439		800,00 €
154440		500,00 €
154451		500,00 €
154487		500,00 €
154490		500,00 €
154500		500,00 €
154505		500,00 €
154507		500,00 €
154520		800,00 €
154534		500,00 €
154538		500,00 €
154553		500,00 €
154560		500,00 €
154562		500,00 €
154587		500,00 €
154590		500,00 €
154594		Φορ/ται
154599		500,00 €
154618		Φορ/ται
154630		500,00 €
154633		500,00 €
154641		500,00 €
154649		500,00 €
154677		500,00 €
154692		500,00 €
154694		500,00 €
154732		Φορ/ται
154745		500,00 €
154755		800,00 €
154756		500,00 €
154769		500,00 €
154778		500,00 €
154784		500,00 €
154786		500,00 €
154789		500,00 €
154814		500,00 €
154825		500,00 €
154833		500,00 €
154834		500,00 €
154866		500,00 €
154894		500,00 €
154898		500,00 €
154902		500,00 €
154910		500,00 €
154915		Φορ/ται
154933		500,00 €
154936		800,00 €
154943		500,00 €
154960		Φορ/ται
154961		500,00 €
154964		Φορ/ται
154966		500,00 €
154986		Φορ/ται
154991		500,00 €
154999		Φορ/ται

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 8 Δεκεμβρίου 2022

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 53000 έως 53999, από 154000 έως 154999 και από 90000 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ethniko laxeio 8-12-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: