Κρίσεις 2021: Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ 2021

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 από 04-03-2021 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:

 1. «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

  α. Μάχιμοι

      (1) Χαράλαμπος Θυμής

      (2) Χρήστος Ντεγιάννης

      (3) Σπυρίδων Λαγάρας

      (4) Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

  β. Μηχανικοί

      (1) Νικόλαος Ζαφειρίου

      (2) Βασίλειος Βασιλογιαννακόπουλος

  γ. Οικονομικοί

      Δημήτριος Τζάφος

  δ. Υγειονομικού / Ιατροί

      Δημήτριος Τρύφος

  ε. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

      Αθηνά Αργυράκου

 2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

  α. Μάχιμοι

      Παναγιώτης Άνθης

  β. Μηχανικοί

      Αντώνιος Καραουλάνης

  γ. Οικονομικοί

      (1) Αντώνιος Τσεσμετζής

      (2) Μελέτιος Νικολαΐδης

      (3) Κωνσταντίνος Τσάκωνας

  δ. Υγειονομικού / Ιατροί

      (1) Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος

      (2) Αριστείδης Διαμαντής