Κρίσεις 2020: Αρχιπλοιάρχων, Πλοιάρχων ΠΝ

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 10-03-2020 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

α.      «Διατηρητέους»:

 1. Μάχιμοι

(α)     Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ

(β)     Αρχιπλοίαρχος Στέλιος Κωστάλας ΠΝ

(γ)     Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ

(δ)     Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Αγγελόπουλος ΠΝ

(ε)     Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Μάγκος ΠΝ

(στ)   Αρχιπλοίαρχος Δημήτριος Ευαγγελίδης ΠΝ

(ζ)      Αρχιπλοίαρχος Απόστολος Τριβλίδης ΠΝ

(η)     Αρχιπλοίαρχος Παναγιώτης Παπανικολάου ΠΝ

(θ)     Αρχιπλοίαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ

(ι)      Αρχιπλοίαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ

(ια)    Αρχιπλοίαρχος Ηλίας Ράπτης ΠΝ

(ιβ)    Αρχιπλοίαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ

(ιγ)    Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ

(ιδ)    Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ

(ιε)     Αρχιπλοίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ

 1. Μηχανικοί

(α)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κολοκούρης ΠΝ

(β)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Παναγιώτης Σταυριανάκος ΠΝ

(γ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Αθανάσιος Σάμπος ΠΝ

(δ)     Αρχιπλοίαρχος (Μ) Χρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ

 1. Οικονομικοί

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ

 1. Υγειονομικού / Ιατροί

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Βασίλειος Γκούμας ΠΝ

 

β.      «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και Προακτέους  στο βαθμό του Υποναυάρχου σε αποστρατεία:

 1. Μηχανικοί

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Λουκάς Ανδρέου ΠΝ

 1. Οικονομικοί

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Γραμπάς ΠΝ

 1. Υγειονομικού / Ιατροί

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ιωάννης Παπαευθυμίου ΠΝ

 1. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

Αρχιπλοίαρχος (ΥΝ) Μαρίνα Ανυφαντάκη ΠΝ

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2020 – 2021

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι:

α.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 10-03-2020 έκρινε «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:

 

 1. Μάχιμοι

(α)     Στυλιανό Δημόπουλο

(β)     Βασίλειο Ευσταθίου

(γ)     Μιχαήλ Δεμέστιχα

(δ)     Χαράλαμπο Πεγκλίδη

 

 1. Μηχανικοί

(α)     Παναγιώτη Δημητρόγλου

(β)     Σωτήριο Τσαμίλη

 

 1. Οικονομικοί

(α)     Ιωάννη Μαγουλά

(β)     Μιχαήλ Σούκα

(γ)     Γεώργιο Σκρέκα

 

 1. Υγειονομικού / Ιατροί

 

Αντώνιο Παπαγεωργίου

 

 1. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

 

Σπυριδούλα Σιγάλα

 

β.      Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 από 10-03-2020 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

 

(1)     Οικονομικοί

(α)     Ευστάθιο Παπαλιάκο

(β)     Χαράλαμπο Βλάχο

(γ)     Παναγιώτη Γιαννακάκο