Κρίσεις 2020: Κρίσεις Ταξιάρχων, Σμηνάρχων 2020

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-21 έκρινε τους παρακάτω Ταξιάρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι

α. Ιπτάμενοι

(1) Κωνσταντίνος Κελλάρης του Βασιλείου

(2) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου

(3) Ζαχαρίας Γρίβας του Χαραλάμπους

(4) Στέργιος Τσιλίκας του Κωνσταντίνου

(5) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(6) Γεώργιος Μπόμπολης του Βασιλείου

(7) Γεώργιος Κυριάκου του Αθανασίου

(8) Ιωάννης Βαμβάκος του Τιμόθεου

(9) Δημοσθένης Γρηγοριάδης του Δημητρίου

(10) Αντώνιος Βασιλείου του Ευαγγέλου

(11) Αντώνιος Πανίδης του Χαραλάμπους

(12) Γεώργιος – Αριστείδης Αγορογιάννης του Ευαγγέλου

(13) Βασίλειος Παπαχρήστου του Γεωργίου

(14) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης του Αντωνίου

(15) Δημήτριος Σιδερίδης του Νεοφώτιστου

(16) Γρηγόριος Θεοχαρίδης του Βασιλείου

(17) Ιωάννης Μπιρμπίλης του Ανδρέα

(18) Γεώργιος Γιαπιτζής του Χρήστου

(19) Κωνσταντίνος Πολυκανδριώτης του Ευαγγέλου

(20) Ανδρέας Σταμούλης του Σταμούλη

(21) Χρήστος Πεταλάς του Δημητρίου

(22) Απόστολος Δουκέλλης του Ιωάννη

(23) Ευάγγελος Παναγιώτου του Δημητρίου

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών

(1) Αναστάσιος Χαλβατζής του Γεωργίου

(2) Δημήτριος Μπόζνος του Ηλία

γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών

(1) Χρήστος Τελλίδης του Γεωργίου

(2) Κωνσταντίνος Κλενιάτης του Γεωργίου

δ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Γεώργιος Δρόσος του Χαραλάμπους

ε. Αεράμυνας, Νικόλαος Μιχαλάκης του Βασίλειου

στ.Οικονομικός, Γεώργιος Γαβριηλίδης του Χρήστου

ζ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Αντώνιος Τσούτσιας του Βασίλειου

(2) Παναγιώτης Κωστόπουλος του Παύλου

(3) Κωνσταντίνος Γεωργανάς του Δημητρίου

η. Υγειονομικού Οδοντίατρος, Σμαράγδα Διαμαντή του Σπυρίδωνα

θ. Έρευνας – Πληροφορικής, Σωτήριος Τσιτσιμπίκος του Ευαγγέλου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα

(2) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου

(3) Αλέξανδρος Κιτρινάκης του Αργυρίου

(4) Γεώργιος Δημαντώνης του Νικολάου

(5) Γεώργιος Σπανάκης του Βασιλείου

(6) Ανδρέας Μανωλάκης του Ιωάννη

(7) Ιωάννης Σακαράκας του Γεωργίου

β. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

γ. Αεράμυνας, Νικόλαος Κλώντζας του Γεωργίου

δ. Οικονομικός, Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου του Βασιλείου

ε. Υγειονομικού Ιατρός, Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου

στ.Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Παναγιώτα Γούλα του Γεωργίου

ζ. Εφοδιαστής, Δημήτριος Μακρής του Αθανασίου

η. Διοικητικός, Εμμανουήλ Ραγκούσης του Ιωάννη

θ. Μετεωρολόγος, Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

3. Προακτέους στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατείας τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Γεώργιος Σπανάκης του Βασιλείου

(2) Ανδρέας Μανωλάκης του Ιωάννη

(3) Ιωάννης Σακαράκας του Γεωργίου

β. Οικονομικός, Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου του Βασιλείου

γ. Εφοδιαστής, Δημήτριος Μακρής του Αθανασίου

4. Προάγουμε:

α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ.  4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα

(β) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου

(γ) Αλέξανδρος Κιτρινάκης του Αργυρίου

(δ) Γεώργιος Δημαντώνης του Νικολάου

(2) Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

(3) Υγειονομικού Ιατρός, Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου

(4) Διοικητικός, Εμμανουήλ Ραγκούσης του Ιωάννη

(5) Μετεωρολόγος, Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

β. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8 του Ν.2439/1996, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατεία, του παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Γεώργιος Σπανάκης του Βασιλείου

(β) Ανδρέας Μανωλάκης του Ιωάννη

(γ) Ιωάννης Σακαράκας του Γεωργίου

(2) Οικονομικός, Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου του Βασιλείου

(3) Εφοδιαστής, Δημήτριος Μακρής του Αθανασίου

γ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 23, 20 παρ. 4ε, 17, 21 παρ. 4δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παναγιώτα Γούλα του Γεωργίου.

Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Πολεμικής Αεροπορίας

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 10 Μαρτίου 2020, έκρινε ως ακολούθως :

Στην Πολεμική Αεροπορία

«Προακτέους κατ΄ εκλογή» στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους :

1. Ταξίαρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο
2. Ταξίαρχο (Ι) Γρίβα Zαχαρία
3. Ταξίαρχο (Ι) Τσιλίκα Στέργιο
4. Ταξίαρχο (Ι) Βαγενά Γεώργιο
5. Ταξίαρχο (Ι) Παναγιωτόπουλο Κυριάκο
6. Ταξίαρχο (Ι) Μπόμπολη Γεώργιο
7. Ταξίαρχο (ΜΗ) Τελλίδη Χρήστο
8. Ταξίαρχο (ΕΑ) Μιχαλάκη Νικόλαο
9. Ταξίαρχο (Ο) Γαβριηλίδη Γεώργιο

«Διατηρητέους στον αυτό βαθμό», τους :

1. Ταξίαρχο (Ι) Γκανά Αθανάσιο
2. Ταξίαρχο (ΜΕ) Δρόσο Γεώργιο

Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Πολεμικής Αεροπορίας

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2020 έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:

1. Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, τους:

α. Ιπτάμενους

(1)   Νικόλαο Κουρουμάνη του Αστέριου

(2)   Μιχαήλ Κάτσαρη του Ανδρέα

(3)   Σπυρίδωνα Μαλακάκη του Αριστείδη

(4)   Παναγιώτη Βάλσαμο του Αντωνίου

(5)   Γεώργιο Τσενεκίδη του Χρήστου

(6)   Αντώνιο Καρακασίδη του Χρήστου

(7)   Αλέξανδρο Κεφαλά του Μιλτιάδη

(8)   Αθανάσιο Τζατζά του Παναγιώτη

(9)   Χρυσόστομο Κωστόπουλο του Αθανασίου

(10) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο του Ηλία

(11)  Αθανάσιο Σέξτο του Σταύρου

β. Μηχανικό Αεροσκαφών, Δημήτριο Μπακάλη του Αριστοτέλη

γ. Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Ανδρέα Αργυρίου του Δημητρίου

δ. Αεράμυνας

(1)   Δημήτριο Διακουμάκο του Πέτρου

(2)   Απόστολο Μητσόπουλο του Δημητρίου

ε.  Οικονομικό, Γεώργιο Θώδη του Νικολάου

στ.Υγειονομικού Ιατρούς

(1)   Χρήστο Κανινή του Κωνσταντίνου

(2)   Γεώργιο Κουτσουμπέλη του Χαραλάμπους

ζ.   Υγειονομικού Φαρμακοποιό, Αθανάσιο Πατσιλή του Δημητρίου

η.  Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Γεωργία – Ευαγγελία Κοτζαμπουζούκη του Αχιλλέα

θ.  Εφοδιαστές

(1)   Μιχαήλ Ιωνά του Λαζάρου

(2)   Κωνσταντίνο Βλάσση του Θεοφίλου

ι.   Διοικητικό, Κωνσταντίνο Πανάγου του Ιωάννη

ια.Μετεωρολόγο, Αθανάσιο Γατόπουλο του Μιχαήλ

2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, τους:

α. Ιπτάμενους

(1)   Ιωακείμ Τσιντήλα του Αναστασίου

(2)   Κωνσταντίνο  Κατσαρό του Νικολάου

(3)   Στυλιανό Φαντάκη του Δημητρίου

(4)   Ιωάννη Παπαϊωάννου  του Γεωργίου

(5)   Μιχαήλ Γιαννόπουλο του Κωνσταντίνου

(6)   Νικόλαο Τσούτσουρα του Ιωάννη

(7)   Σάββα Μαντέλη  του Γερασίμου

(8)   Κωνσταντίνο Πεχλιβανίδη του Μιχαήλ

(9)    Θωμά Κυκίδη του Γεωργίου

(10)  Νικόλαο Πετράκη του Βασιλείου

(11)   Χρυσόστομο Βαλαρούτσο του Δημητρίου

(12)   Μιλτιάδη Βαμβακά  του Νικολάου

(13)   Σπύρο Τσαντό του Δημητρίου

(14)   Υπηρεσίας Εδάφους Παναγιώτη Φαρφαρά του Λεωνίδα

(15)   Απόστολο Παπαθανασίου του Παναγιώτη

(16)   Φίλιππο Ματθαιόπουλο του Κωνσταντίνου

(17)   Νικόλαο Παπαπαναγιώτου του Χρήστου

(18)   Νικόλαο Τριανταφυλλόπουλο του Βασιλείου

(19)   Αντώνιο Βαρζάκη του Ηλία

(20)   Στέργιο Στεργίου του Αντωνίου

(21)   Παναγιώτη Τσολάκη του Διονυσίου

(22)   Αντώνιο Καλμουρτζή του Γεωργίου

(23)   Παναγιώτη Ποιμενίδη του Παύλου

(24)   Αριστείδη Γιαμουρίδη του Πέτρου

(25)   Γεώργιο Θάνο του Λάμπρου

(26)   Γεώργιο Κουτουμά του Δημητρίου

(27)   Γεώργιο Γερμιτσιώτη του Δημητρίου

(28)   Σταύρο Σιδηρόπουλο του Σάββα

(29)   Νικόλαο Σοφιανό του Σωτηρίου

β. Μηχανικό Αεροσκαφών, Σπυρίδωνα Πεντεδέκα του Λουκά

γ. Αεράμυνας

(1)      Ελευθέριο Πρέκα του Ευαγγέλου

(2)     Αναστάσιο Σπανάκο του Μιχαήλ

(3)     Θωμά Παχίτσα του Στυλιανού

(4)     Κωνσταντίνο Νταή του Χρήστου

δ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Πηνελόπη Λιάπη του Βασιλείου

ε.  Διοικητικό, Βασίλειο Μπούμη του Ιωάννη

στ.Μετεωρολόγο, Πέτρο Αθανασόπουλο του Ζαφειρίου