ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 11-10-2022: Αποτελέσματα 41ης κλήρωσης

Στην 41η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 11 Οκτωβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 54040, της 5ης σειράς, στοιχείο Ε. Έγινε νέο (ΟΚΤΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ (Μερικό τζακ-ποτ καθώς βρέθηκε νικητής στην 4η σειρά που κερδίζει το ποσό των 51.500 ευρώ). Ποσό 569.000 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (42ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.650.000 ευρώ. Ο αριθμός 13937 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 9 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 11-10-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. λαικο λαχειο 11-10-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 41ης κλήρωσης 11-10-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 5,  54040,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 5,  54040,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 6,  54040,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 4,  54040,   Α-Ε ,  51.500,00   7.650,00   43.850,00
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
13937	5.000,00    450,00	4.550,00
1014	1.000,00	50,00	 950,00
4163	1.000,00	50,00	 950,00
21084	1.000,00	50,00	 950,00
29853	1.000,00	50,00	 950,00
45980	1.000,00	50,00	 950,00
48764	1.000,00	50,00	 950,00
64732	1.000,00	50,00	 950,00
69910	1.000,00	50,00	 950,00
76797	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
393		100,00 €
1014		*
1834		50,00 €
1935		100,00 €
3176		100,00 €
4163		*
4934		100,00 €
5715		100,00 €
5877		50,00 €
6426		100,00 €
7087		100,00 €
7918		100,00 €
8661		50,00 €
8719		100,00 €
9470		200,00 €
10181		100,00 €
10932		100,00 €
11663		100,00 €
11713		50,00 €
12344		100,00 €
12395		100,00 €
13906		100,00 €
13937		*
14084		100,00 €
14825		100,00 €
15396		100,00 €
16007		100,00 €
16838		200,00 €
17379		100,00 €
18110		100,00 €
18532		50,00 €
18891		100,00 €
19642		100,00 €
20393		100,00 €
21084		*
21835		100,00 €
22716		100,00 €
22910		50,00 €
23347		100,00 €
23958		100,00 €
24629		50,00 €
25035		100,00 €
25846		200,00 €
26707		100,00 €
27038		100,00 €
27859		100,00 €
28670		100,00 €
29421		100,00 €
29807		50,00 €
29853		*
29982		100,00 €
30234		100,00 €
30705		100,00 €
31426		100,00 €
32087		200,00 €
32838		100,00 €
33642		50,00 €
33719		100,00 €
34266		100,00 €
36027		100,00 €
36598		200,00 €
36694		50,00 €
37179		100,00 €
37930		100,00 €
38711		100,00 €
39232		100,00 €
39313		100,00 €
39594		100,00 €
40165		100,00 €
40911		50,00 €
40996		100,00 €
41937		200,00 €
42388		100,00 €
43139		100,00 €
43870		100,00 €
44047		100,00 €
44060		50,00 €
44808		100,00 €
45519		100,00 €
45980		*
46701		100,00 €
47182		100,00 €
47853		100,00 €
48764		*
49367		50,00 €
49415		100,00 €
49886		100,00 €
50497		100,00 €
51048		100,00 €
51816		200,00 €
52679		100,00 €
53834		50,00 €
54030		100,00 €
54040		*
54790		100,00 €
55541		100,00 €
56292		100,00 €
56735		50,00 €
57043		100,00 €
57814		100,00 €
58635		200,00 €
59426		100,00 €
60047		100,00 €
60981		50,00 €
60998		100,00 €
61719		100,00 €
62391		100,00 €
63013		200,00 €
63435		100,00 €
64027		100,00 €
64051		100,00 €
64732		*
65523		100,00 €
65743		50,00 €
66004		100,00 €
66615		100,00 €
67306		100,00 €
68017		100,00 €
68698		100,00 €
69229		100,00 €
69750		50,00 €
69910		*
70681		100,00 €
71492		100,00 €
71984		50,00 €
72073		100,00 €
72964		100,00 €
73745		200,00 €
74532		100,00 €
74963		100,00 €
75674		100,00 €
75885		100,00 €
76495		50,00 €
76556		100,00 €
76797		*
77718		100,00 €
78269		100,00 €
78820		100,00 €
79231		100,00 €
79722		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 11 10 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, το ποσό των 2.550.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΖΥΓΟ αριθμό (0,2,4,6,8).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022.

λαικο λαχειο 11 Οκτωβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 11-10-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: