ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 27-12-2022: Αποτελέσματα 52ης κλήρωσης

Στην 52η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2022 που έγινε το απόγευμα της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022, κληρώθηκε ο αριθμός 49967, της 8ης σειράς, στοιχείο E. Έγινε νέο (ΤΕΤΡΑΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 458.200 ευρώ μεταφέρεται στον τρίδυμο λαχνό της επόμενης (52ης) κλήρωσης, τα συνολικά κέρδη της οποίας θα φθάσουν τα 2.450.000 ευρώ. Ο αριθμός 9864 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης 90 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα με τους νικητές και τον κατάλογο κερδών από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Τρίτης 27-12-2022, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου. Laiko laxeio 27-12-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

λαϊκό λαχείο Αποτελέσματα 52ης κλήρωσης 27-12-2022

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός  Στχ.    Κέρδος   Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------------------------------
 8,  49967,   Ε    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 8,  49967,        ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 9,  49967,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
 7,  49967,   Α-Ε ,   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ   ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00   2.175,00   12.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος    Φόρος   Καθαρό
---------------------------------------
9864	5.000,00    450,00	4.550,00
90	1.000,00	50,00	 950,00
17011	1.000,00	50,00   950,00
25780	1.000,00	50,00	 950,00
41907	1.000,00	50,00	 950,00
44691	1.000,00	50,00	 950,00
60659	1.000,00	50,00	 950,00
65837	1.000,00	50,00	 950,00
72724	1.000,00	50,00	 950,00
76941	1.000,00	50,00	 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
90		*
861		100,00 €
1642		100,00 €
1804		50,00 €
2353		100,00 €
3014		100,00 €
3845		100,00 €
4588		50,00 €
4646		100,00 €
5397		200,00 €
6108		100,00 €
6859		100,00 €
7590		100,00 €
7640		50,00 €
8271		100,00 €
8322		100,00 €
9833		100,00 €
9864		*
10011		100,00 €
10752		100,00 €
11323		100,00 €
11934		100,00 €
12765		200,00 €
13306		100,00 €
14037		100,00 €
14459		50,00 €
14818		100,00 €
15569		100,00 €
16320		100,00 €
17011		*
17762		100,00 €
18643		100,00 €
18837		50,00 €
19274		100,00 €
19885		100,00 €
20556		50,00 €
20962		100,00 €
21773		200,00 €
22634		100,00 €
22965		100,00 €
23786		100,00 €
24597		100,00 €
25348		100,00 €
25734		50,00 €
25780		*
25909		100,00 €
26161		100,00 €
26632		100,00 €
27353		100,00 €
28014		200,00 €
28765		100,00 €
29569		50,00 €
29646		100,00 €
30193		100,00 €
31954		100,00 €
32525		200,00 €
32621		50,00 €
33106		100,00 €
33857		100,00 €
34638		100,00 €
35159		100,00 €
35240		100,00 €
35521		100,00 €
36092		100,00 €
36838		50,00 €
36923		100,00 €
37864		200,00 €
38315		100,00 €
39066		100,00 €
39797		100,00 €
39974		100,00 €
39987		50,00 €
40735		100,00 €
41446		100,00 €
41907		*
42628		100,00 €
43109		100,00 €
43780		100,00 €
44691		*
45294		50,00 €
45342		100,00 €
45813		100,00 €
46424		100,00 €
46975		100,00 €
47743		200,00 €
48606		100,00 €
49761		50,00 €
49957		100,00 €
49967		*
50717		100,00 €
51468		100,00 €
52219		100,00 €
52662		50,00 €
52970		100,00 €
53741		100,00 €
54562		200,00 €
55353		100,00 €
55974		100,00 €
56908		50,00 €
56925		100,00 €
57646		100,00 €
58318		100,00 €
58940		200,00 €
59362		100,00 €
59954		100,00 €
59978		100,00 €
60659		*
61450		100,00 €
61670		50,00 €
61931		100,00 €
62542		100,00 €
63233		100,00 €
63944		100,00 €
64625		100,00 €
65156		100,00 €
65677		50,00 €
65837		*
66608		100,00 €
67419		100,00 €
67911		50,00 €
68000		100,00 €
68891		100,00 €
69672		200,00 €
70459		100,00 €
70890		100,00 €
71601		100,00 €
71812		100,00 €
72422		50,00 €
72483		100,00 €
72724		*
73645		100,00 €
74196		100,00 €
74747		100,00 €
75158		100,00 €
75649		100,00 €
76320		100,00 €
76941		*
77761		50,00 €
77862		100,00 €
79103		100,00 €
* Φορολογείται

λαικο λαχειο 27 12 2022

Συνολικά το Λαϊκό Λαχείο, μοίραζε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, το ποσό των 2.350.000 ευρώ.

Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε ΜΟΝΟ αριθμό (1,3,5,7,9).
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023.

λαικο λαχειο 27 Δεκεμβρίου 2022

Laiko laxeio klirosi 27-12-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: