Λαϊκό Λαχείο Βlack Friday 24-11-2023 : Αποτελέσματα 2ης Ειδικής Κλήρωσης (2)

Στην 2η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου – ΒLACK FRIDAY, που έγινε σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, ο αριθμός 49872 της 2ης σειράς κέρδισε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ο καθένας ενώ οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Από 20 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2. Η 2η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου – ΒLACK FRIDAY, έγινε στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24-11-2023. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα της 2ης ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου – ΒLACK FRIDAYτης Παρασκευής 24-11-2023, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου. Λαϊκό Λαχείο Βlack Friday 2023.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, 20:45

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Δείτε πιο κάτω την κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου (σε απ’ ευθείας μετάδοση) μέσω Youtube.

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Σειρά     Αριθμός  Στχ.   Κέρδος    Φόρος    Καθαρό
--------------------------------------------------------------------
2,       49872, Α-Ε    100.000   14.925    85.075 
Σε όλες τις 
άλλες σειρές  49872, Α-Ε    10.000   1.425    8.575
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
766		200,00 €
1547		200,00 €
2258		200,00 €
2919		200,00 €
3750		200,00 €
4551		200,00 €
5302		200,00 €
6013		200,00 €
6764		200,00 €
7495		200,00 €
8176		200,00 €
8227		200,00 €
9738		200,00 €
9769		200,00 €
9916		200,00 €
10657		200,00 €
11228		200,00 €
11839		200,00 €
12670		200,00 €
13211		200,00 €
13942		200,00 €
14723		200,00 €
15474		200,00 €
16225		200,00 €
16916		200,00 €
17667		200,00 €
18548		200,00 €
19179		200,00 €
19790		200,00 €
20867		200,00 €
21678		200,00 €
22539		200,00 €
22870		200,00 €
23691		200,00 €
24502		200,00 €
25253		200,00 €
25685		200,00 €
25814		200,00 €
26066		200,00 €
26537		200,00 €
27258		200,00 €
27919		200,00 €
28670		200,00 €
29551		200,00 €
30098		200,00 €
31859		200,00 €
32430		200,00 €
33011		200,00 €
33762		200,00 €
34543		200,00 €
35064		200,00 €
35145		200,00 €
35426		200,00 €
35997		200,00 €
36828		200,00 €
37769		200,00 €
38220		200,00 €
38971		200,00 €
39702		200,00 €
39879		200,00 €
40640		200,00 €
41351		200,00 €
41812		200,00 €
42533		200,00 €
43014		200,00 €
43685		200,00 €
44596		200,00 €
45247		200,00 €
45718		200,00 €
46329		200,00 €
46880		200,00 €
47648		200,00 €
48511		200,00 €
49862		200,00 €
49872		*
50622		200,00 €
51373		200,00 €
52124		200,00 €
52875		200,00 €
53646		200,00 €
54467		200,00 €
55258		200,00 €
55879		200,00 €
56830		200,00 €
57551		200,00 €
58223		200,00 €
58845		200,00 €
59267		200,00 €
59859		200,00 €
59883		200,00 €
60564		200,00 €
61355		200,00 €
61836		200,00 €
62447		200,00 €
63138		200,00 €
63849		200,00 €
64530		200,00 €
65061		200,00 €
65742		200,00 €
66513		200,00 €
67324		200,00 €
67905		200,00 €
68796		200,00 €
69577		200,00 €
70364		200,00 €
70795		200,00 €
71506		200,00 €
71717		200,00 €
72388		200,00 €
72629		200,00 €
73550		200,00 €
74101		200,00 €
74652		200,00 €
75063		200,00 €
75554		200,00 €
76225		200,00 €
76846		200,00 €
77767		200,00 €
79008		200,00 €
79995		200,00 €

Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2.Πηγή:www.thereport.gr
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 5,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά από ΕΞΑΜΗΝΟ

Λαϊκό Λαχείο Βlack Friday – Πληροφορίες 2ης Ειδικής Κλήρωσης

Χαρακτηριστικά της 2ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου Black Friday 24-11-2023:

Στην 2η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου – ΒLACK FRIDAY, της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2023, ένας τυχερός κερδίζει εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Επιπλέον του μεγάλου εγγυημένου επάθλου των 100.000€, το παιχνίδι θα προσφέρει:

 • 10.000€ στους λαχνούς που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές
 • 200€ στους 119 λαχνούς σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης
 • 20€ σε όλους τους αριθμούς που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα τυχερού λαχνού

Η 2η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μεταδόθηκε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στις 19:00 από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Σύστημα Διανομής Κερδών
Η τιμή του κάθε στοιχείου είναι €1 και του λαχνού (πεντάδας) €5.
Θα υπάρξει ένας (1) τυχερός λαχνός των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που θα προκύψει από την κλήρωση. Το κέρδος των τυχερών λαχνών αναλύεται ως εξής :
• Το κάθε Στοιχείο του τυχερού λαχνού κερδίζει από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Επίσης:
• Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
• 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν από
διακόσια (200) ευρώ ο καθένας.
• Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα τυχερού λαχνού κερδίζουν από είκοσι (20) ευρώ.

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:

– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο

– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)

Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών

Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.

Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

 • Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου .
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 800€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείοπώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Για ποσά από 200€ έως και 800€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας απόσυμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη από 800,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής απόοποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

Black Friday 2η Ειδική Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 2023

Laiko laxeio Black Friday klirosi 24-11-2023

Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: