ΝΔ: Δολοφονία χαρακτήρα, τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ για τον Νίκο Παπαθανάση

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση της κατήγγειλε «τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του κ. Παπαθανάση» και κάνει λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τη ΝΔ «ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την προσφιλή του τακτική, χρησιμοποιεί fake news και προχωράει σε ”δολοφονία χαρακτήρα”, αυτή τη φορά του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Ν. Παπαθανάση, προκειμένου να πλήξει την κυβέρνηση. Στην προσπάθειά του αυτή, αδιαφορεί πλήρως για τα πραγματικά στοιχεία και επαναλαμβάνει το γκεμπελικό ”πες, πες, κάτι μένει”. Παραθέτουμε, λοιπόν, σημείο προς σημείο την αλήθεια απέναντι σε κάθε ψέμα του».

Η ΝΔ παραθέτει «έξι ψέμματα» και την αλήθεια, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της. Συγκεκριμένα αναφέρει:

*1. Ψέμα*: «Ο κ. Παπαθανάσης ρύθμισε χαριστικά τα δάνειά του και διαγράφηκε το 97% των οφειλών του».

*Αλήθεια*: Ο κ. Παπαθανάσης δεν ρύθμισε κανένα δάνειό του, καθώς από το 2005 έχει αποχωρήσει από εκτελεστική θέση της εταιρίας και παρέμεινε απλός μέτοχος μέχρι και το 2016, όπου μεταβίβασε τις μετοχές του και ουδεμία πλέον σχέση με την εν λόγω εταιρία και την υπό εξέλιξη διαδικασία εξυγίανσής της.

*2. Ψέμα*: «Δάνεια 1,8 εκατ. ευρώ ρυθμίστηκαν χαριστικά με μόλις 50.000 ευρώ».

*Αλήθεια*: Από την ανακοίνωση της ίδιας της Τράπεζας Eurobank, προκύπτει ξεκάθαρα ότι: «Οι ανακτήσεις ανέρχονται στο ποσό των Euro 550.000 περίπου, σε μετρητά, που αντιστοιχεί στο 52% του λογιστικού υπολοίπου της απαίτησης. Εάν συμπεριληφθούν και οι αποπληρωμές κεφαλαίου κατά την περίοδο εξυπηρέτησης, το ύψος των ανακτήσεων φθάνει περίπου στο 75% του αρχικού κεφαλαίου της πίστωσης».

*3. Ψέμα*: «Ο κ. Παπαθανάσης χρωστάει στον ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο».

*Αλήθεια*: Ο κ. Παπαθανάσης δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στον ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο, όπως αποδεικνύεται και από την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που έχει στη διάθεσή του.

*4. Ψέμα*: «Κουρεύτηκαν τα δάνεια του κ. Παπαθανάση όταν δεν γίνεται αντίστοιχη αντιμετώπιση για κανέναν άλλον πολίτη».

*Αλήθεια*: Ο κ. Παπαθανάσης έχει λάβει στεγαστικό δάνειο για την οικία του και το συγκεκριμένο δάνειο εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα και δεν έχει τύχει καμίας απολύτως ρύθμισης.

*5. Ψέμα*: «Η Eurobank δεν κίνησε τις δέουσες διαδικασίες σε βάρος του κ. Παπαθανάση».

*Αλήθεια*: Στην περίπτωση της εγγύησης του κ. Παπαθανάση ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 2015 η τράπεζα Eurobank κινήθηκε νομικά σε βάρος του κ. Παπαθανάση ως εγγυητή για δάνεια που είχε λάβει η τεχνική εταιρία, καθώς διαπίστωσε ότι το έτος 2010 είχε πραγματοποιηθεί γονική παροχή του μεριδίου 50% επί της οικίας του στα τρία παιδιά του και η οποία μεταβίβαση είχε πραγματοποιηθεί σε χρόνο που η εταιρία σημείωνε σημαντικά κέρδη και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες το επόμενο διάστημα. Το έτος 2019, η αγωγή της τράπεζας εκδικάστηκε και εκδόθηκε σε βάρος του κ. Παπαθανάση μια πρωτόδικη απόφαση εναντίον της οποίας ο τελευταίος άσκησε αρχικά έφεση, ενώ στη συνέχεια επήλθε και εξωδικαστικός συμβιβασμός πληρώνοντας τίμημα που αξιολογήθηκε από την τράπεζα ότι ήταν άνω του ποσού που θα μπορούσε να λάβει δικαστικά, καθώς η εν λόγω τράπεζα ήταν η δεύτερη που είχε προσημείωση στο συγκεκριμένο ακίνητο και δεν μπορούσε να διεκδικήσει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που τελικά έλαβε από τον κ. Παπαθανάση. Ο εν λόγω συμβιβασμός επικυρώθηκε ουσιαστικά από το εφετείο το οποίο κατήργησε τη δίκη και αποδέχτηκε τον συμβιβασμό αυτόν, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση στην οποία με τόση σπουδή αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

*6. Ψέμα*: «Ο κ. Παπαθανάσης καθάρισε χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για το θέμα της εγγύησης του εξαφανίζοντας την εγγυητική του ευθύνη».

*Αλήθεια*: Παρά το ότι ο κ. Παπαθανάσης προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά την πρωτόδικη απόφαση εναντίον της οποίας άσκησε έφεση και δια της αποδοχής του συμβιβασμού που συνοδεύτηκε με την καταβολή σημαντικού ποσού, έχει κάνει ρητή δήλωση σε προγενέστερο χρόνο στην τράπεζα ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση εξυγίανσης της εταιρίας παραμένει στο ακέραιο υπεύθυνος ως προς την εγγύησή του, παρά το γεγονός ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις εξυγίανσης δεν θα υποχρεούτο να παραμείνει.