“Ξηλώθηκε” το ΔΣ στον ΟΑΣΑ

Νέο διοικητικό συμβούλιο διόρισε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με ισχύ από σήμερα 6 Μαΐου, αφού προηγουμένως “ξήλωσε” το παλιό. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αξιολογήθηκαν και επελέγησαν στελέχη με εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, τα οποία διαθέτουν συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους του ΟΑΣΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς και το συντονισμό για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αστικών δημόσιων μεταφορών στις ιδιαίτερες συνθήκες της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της.

Έτσι, διορίστηκαν οι εξής:

1. Ιωάννης Σκουμπούρης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

2. Νικόλαος Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3. ‘Αγγελος Αμδίτης, μη εκτελεστικό μέλος

4. Νικόλαος Καλατζής, μη εκτελεστικό μέλος

5. Βασιλική Κεφαλά, μη εκτελεστικό μέλος.

Το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων (μη εκτελεστικό μέλος), καθώς και με τη Βασιλική Δημητρακοπούλου (μη εκτελεστικό μέλος), η οποία προτάθηκε προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών.