Ν. Καραμούζης και Π. Μυλωνάς για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος

«Σήμερα έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ευρωστία και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες τους, ρευστότητας και καταθέσεων, κεφαλαιακής επάρκειας, μείωσης των NPEs, πρόσβασης στις αγορές και χρηματοδότησης της οικονομίας»: αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νικόλαος Καραμούζης μιλώντας σε συνέδριο για τις τράπεζες. Ενώ και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς επεσήμανε από το ίδιο βήμα, «καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε την αποστολή μας και να μεταμορφωθούμε από τη βάση μας, να καταθέσουμε νέες προτάσεις δημιουργίας αξίας πέραν των κλασικών τραπεζικών υπηρεσιών».

Αναλυτικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τραπεζικού συστήματος, ως προϋπόθεση για μία σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, βρίσκεται στο επίκεντρο συνεδρίου, που διοργανώνουν από κοινού η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Εθνική Τράπεζα, με την επιμέλεια του Economist, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ως κεντρικός ομιλητής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νικόλαος Καραμούζης, ανέφερε ότι η μάχη του ανταγωνισμού θα κριθεί τελικά από τρεις σημαντικούς παράγοντες, που αποτελούν και τις κρίσιμες προκλήσεις μπροστά μας.

Πρώτον, από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε αποτελεσματικά και να μειώσουμε ταχύτατα το σημαντικό ύψος των NPEs, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική ευρωστία μας, την πρόσβαση στις αγορές και την εμπιστοσύνη πελατών, αγορών και εποπτικών Αρχών.

Δεύτερον, από την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της τεχνολογικής αναβάθμισής μας, καθώς και της λειτουργικής και επιχειρησιακής προσαρμογής μας, κυρίως, την επιτυχή εμπορευματοποίηση των νέων front and back office ψηφιακών εφαρμογών με ανταγωνιστικό κόστος.

Τρίτον, από την ικανότητα της κάθε τράπεζας να ενισχύει καθημερινά τα άυλα και ποιοτικά στοιχεία του ανταγωνισμού, που αποτελούν και το διαρκές και μονιμότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κυρίως, να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, την άριστη εξυπηρέτηση, την ισχυρή εταιρική ταυτότητα, την ικανοποίηση, την εργατικότητα και αφοσίωση του προσωπικού, την εκτίμηση και αναγνώριση της κοινωνίας, την εμπέδωση εσωτερικής κουλτούρας επιχειρηματικότητας, διαφάνειας, εντιμότητας, καθήκοντος και συνεργασίας, καθώς και την προσήλωση του οργανισμού στη συνετή διαχείριση κινδύνων.

Όπως σημείωσε ο κ. Καραμούζης, σήμερα έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ευρωστία και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες τους, ρευστότητας και καταθέσεων, κεφαλαιακής επάρκειας, μείωσης των NPEs, πρόσβασης στις αγορές και χρηματοδότησης της οικονομίας. Πολλά κρίσιμα ζητήματα έχουν επιλυθεί, το νέο θεσμικό πλαίσιο μας λύνει τα χέρια, αρκετές όμως προκλήσεις τις έχουμε ακόμη μπροστά μας και πρέπει να τις χειριστούμε με αποφασιστικότητα, σχέδιο, συνεργασία και υπομονή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερα επιμέρους μικρά θέματα ανά τράπεζα, πρέπει να επιλύονται ταχύτατα, δεν πρέπει να αφήνονται να μετατρέπονται αναίτια σε ευρύτερο συστημικό πρόβλημα. Η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, το καλό κλίμα και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των αγορών, είναι κρίσιμες μεταβλητές για να συμβάλουν στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων χωρίς υπέρμετρο οικονομικό κόστος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στην ημερίδα, τόνισε την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού τού εγχώριου τραπεζικού συστήματος και τα οφέλη που δημιουργούνται για τους πελάτες, τις τράπεζες και την ανάπτυξη.

Όπως επισήμανε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά μία επιτακτική ανάγκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το τραπεζικό σύστημα καλείται να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτήν την πρόκληση, περνώντας στη νέα εποχή συναλλαγών και με ανταγωνιστές τους νέους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να κατανοήσουμε και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας. Η Εθνική Τράπεζα προετοιμάζεται για τη νέα ψηφιακή εποχή και θεωρεί αυτόν τον στόχο βασικό παράγοντα της συνολικής προσπάθειας του μετασχηματισμού της. Έτσι θα προσεγγίσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας ακόμα περισσότερο, ιδίως της νέας γενιάς. Έτσι αυξάνουμε τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε εξατομικευμένα προϊόντα και λύσεις και να είμαστε παρόντες όπου μας χρειάζονται, όποτε μας χρειάζονται και με τον τρόπο που μας χρειάζονται όλοι οι πελάτες μας συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, η εμπιστοσύνη, τα δεδομένα και η ευελιξία είναι τα πλέον σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να κατέχει μία τράπεζα. Εμείς, η Εθνική Τράπεζα, διαθέτουμε ήδη τα δύο πρώτα, αλλά οφείλουμε να κατακτήσουμε, να αποκτήσουμε και το τρίτο. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και τα κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για να διαφυλάξουμε τα πλεονεκτήματα αυτά, υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, μέσα σε μία πενταετία και ενώ θα έχουν εξαφανιστεί πολλοί νεοεισερχόμενοι παίχτες, κάποιοι θα έχουν ισχυροποιηθεί και θα έχουν επεκταθεί και ο τραπεζικός κλάδος θα έχει διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν είναι εφικτή η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε την αποστολή μας και να μεταμορφωθούμε από τη βάση μας, να καταθέσουμε νέες προτάσεις δημιουργίας αξίας πέραν των κλασικών τραπεζικών υπηρεσιών, και να είμαστε πιο δεκτικοί σε εξωτερικά προϊόντα και διαύλους διάθεσης. Παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκοπούμε από τα βασικά συστατικά στοιχεία των εργασιών μας: Τη σχέση μας με τον πελάτη, σημείωσε ο κ. Μυλωνάς.