Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας – Οι κυριότερες ρυθμίσεις

Σειρά ρυθμίσεων για τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών υποχρεούνται κατά την εγκατάσταση αυτών -και σε κάθε περίπτωση πριν την ηλέκτρισή τους- σε φύτευση και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, περιμετρικά της εγκατάστασης (σε κάποια υποτμήματα και εντός αυτής), φυτών συμβατών με τη βλάστηση της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το εδαφικό υπόστρωμα και τη δυνατότητα άρδευσης.

Οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ, πριν την ηλέκτρισή τους, υποχρεούνται επίσης να λαμβάνουν μέτρα για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την καταστολή δασικών πυρκαγιών, όπως με την ενίσχυση των πηγών τροφοδότησης νερού για τη δασοπυρόσβεση και την εγκατάσταση δεξαμενών.

Δεσμεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, αναγκαίος ηλεκτρικός χώρος για την σύνδεση με τμήματα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, ισχύος τουλάχιστον ίσης με 2000 MW.

Με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου προωθούνται δράσεις, που αφορούν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού αρμοδιότητας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Η χρηματοδότηση παρέχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Θεσπίζονται δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος και μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών για λόγους διαφάνειας.

Διευρύνεται η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να επεμβαίνει, πραγματοποιώντας εργασίες υλοτομίας (π.χ. κλαδέματα), που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Γεγονός, που οδηγεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. στύλοι ΔΕΔΔΗΕ), που δύνανται να προκληθούν από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και στην επιτάχυνση των εργασιών για την ενίσχυση της επάρκειας του δικτύου.

Χορηγείται παράταση στις προθεσμίες για την κατασκευή σταθμών που εγκαθίστανται στις περιοχές που επλήγησαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel», καθώς και την κακοκαιρία «Elias» και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Αποκλειστικά για υδροηλεκτρικούς σταθμούς, παρέχεται η δυνατότητα με το εκάστοτε αίτημα τροποποίησης να εκκινούν, εκ νέου, οι προθεσμίες που τους τίθενται για την αδειοδότησή τους.

Διευκολύνεται η επιδότηση 9.000 περίπου ωφελούμενων από προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, από τον ΔΕΔΔΗΕ, ως Φορέα Διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών.

Για λόγους ενεργειακής εξοικονόμησης καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε απολήξεις κλιμακοστασίων, εφόσον τηρούν συγκεκριμένη κλίση, για την προστασία από τα όμβρια ύδατα.