Στη βουλή το ν/σ του Υπ. Εσωτερικών για το Σύστημα Καινοτομίας στο Δημόσιο

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκηση, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, «υπέρ» του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε από τις ψηφοφορίες. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια, ενώ το ΚΚΕ το καταψήφισε.

   Υπουργικές τροπολογίες

Στο νομοσχέδιο, επίσης, έχουν κατατεθεί δύο υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη, του Υπουργείου Εσωτερικών με διατάξεις που αφορούν: την τροποποίηση παρ. άρθρου 35 π.δ. 26/2012 σχετικά με την προθεσμία ανακήρυξης των εκλογικών συνδυασμών. Ρυθμίσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Την ανασύνταξη πινάκων διοριστέων προκήρυξης 2Κ/2019 -Συμμόρφωση δικαστική απόφαση. Την παράταση διάρκειας συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Ρυθμίσεις σχετικά με την ειδική άδεια δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών – Τροποποίηση άρθρου 50 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και άρθρου 57 Κώδικα Κατάστασης Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). Την καταβολή επιδόματος ευθύνης Συμβούλου Ακεραιότητας – Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4795/2021. Την μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων κλάδου τηλεφωνητών – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου ν. 1586/1986. Την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)Την μετάθεση παραμεθόρια περιοχή -Τροποποίηση παρ 2 άρθρου 42 ν. 3536/2007. Ρυθμίσεις σχετικά με τις διοίκηση νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας Ενιαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 4052/2012. Την διόρθωση παροράματος ως προς τις Υπηρεσίες Δόμησης -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 97Α ν. 3852/2010. Την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης συντήρησης και δοκιμαστικής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Καθώς και μια διάταξη σχετικά με την διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο πρότυπης πρότασης-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4903/2022.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία, έχει κατατεθεί από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με διατάξεις που αφορούν: Το ποσό της ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 62 ν. 4986/2022. Την αντιστάθμιση κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 58Γ ν. 400 1/2011. Για την εφαρμογή προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας -Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 4994/2022. Την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων αγορών επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιας συμβάσεις φυσικής παράδοσης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 12Α ν. 4425/2016. Σχετικά με τον περιορισμό επιδότησης καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν παρ. 3Α του ν. 4425/2016 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/202. Για το Πρόγραμμα Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας (Produc- E Green) καθώς και για το Πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής νερού χρήσης ηλιοθερμικά συστήματα.

 

   Βουλευτικές τροπολογίες

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί και έξι βουλευτικές τροπολογίες.

Ειδικότερα:

Από τον γραμματέα του ΜέΡΑ 25 Γιάνη Βαρουφάκη και την ΚΟ του ομάδα, έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες. Η πρώτη για την «Αναγκαστική μίσθωση για την κάλυψη του υπέρτατου αγαθού της εκπαίδευσης». Η δεύτερη, για την «Επιβαλλόμενη πρόβλεψη απασχόλησης φωτορεπόρτερ στους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας (Συμπλήρωση- τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 περ. γ του άρθρου 18 του ν.4674/2020).

Με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Γιώργο Καρασμάνη και δέκα συν υπογράφοντες βουλευτές της ΝΔ έχει κατατεθεί τροπολογία σχετικά με την «Συνυπηρέτηση τρίτεκνων- πολυτέκνων».

Ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Μαραβέγιας έχει καταθέσει μια τροπολογία με θέμα την «Μετάταξη υπαλλήλων του Ε- ΕΦΚΑ στον διυπουργικό κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν. 4622/2019- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4778/2021.

Από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη και Βασίλη Κεγκέρογλου έχει κατατεθεί μια τροπολογία για το «Δικαίωμα διορισμού στον δημόσιο τομέα εξαιτίας: α) του σεισμού της 27ης.9.2021 στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας Κρήτης και β) των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν την 15η Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Μαλεβιζίου».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου, ακόμη έχει καταθέσει μια τροπολογία για την «Επιχορήγηση επιχείρησης ΟΤΑ Β’ Βαθμού από περιφέρεια- μέτοχο» με σκοπό την ενίσχυση και την εύρυθμη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ ως προς τις αναπτυξιακές αλλά και λειτουργικές τους δυνατότητες και ιδιαίτερα όσων αποτελούν μέτοχοι και σε εκθεσιακά/ χιονοδρομικά κέντρα.