Κρίσεις στρατού 2018: Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων 2018

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Ταξιαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς.

Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων 2018

1.    Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο παρακάτω πίνακας εκτάκτων κρίσεων προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2018, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 51/Σ.4/2018 απόφασή του:

(α)    Υλικού Πολέμου Φακάκη Δημητρίου του Παράσχου    ΑΜ:44731
(β)    Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου  ΑΜ:45558
(γ)    Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή    ΑΜ:44412

2.    Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστρατήγους οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(α)    Υλικού Πολέμου Φακάκης Δημήτριος του Παράσχου    ΑΜ:44731
(β)    Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτύχιου ΑΜ:45558
(γ)    Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή    ΑΜ:44412