Κρίσεις στρατού 2019: Τακτικές κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων 2019

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Ταξιαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις 2019

Τακτικές κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων 2019

Ειδικότερα, κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη    ΑΜ:46878
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου ΑΜ:46894
(6) Υλικού Πολέμου Γαλανού  Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436
(7) Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου    ΑΜ:46901
(8) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:47464
(9) Ερευνάς Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46789
(10) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου    ΑΜ:44774
(11) Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776
(12) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου    ΑΜ:45205
(13) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη  Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(14) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(15) Οικονομικού Μανουσαρίδη  Σάββα του Ευσταθίου    ΑΜ:45213
(16) Οικονομικού Κατέλη  Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503
(17) Οικονομικού Παπαδόπουλου  Ανέστη του Ηλία    ΑΜ:45542
(18) Οικονομικού Δημητριάδη  Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:46083
(19) Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου    ΑΜ:46102
(20) Γεωγραφικού Νινιού Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:45561

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ    ΑΜ:46459
(2) Τεχνικού Ζώη Σπυρίδωνα του Νικολάου    ΑΜ:46880
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46458
(4) Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνα Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:45190
(5) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη    ΑΜ:45998

Προακτέας στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία Ταξιάρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998.

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υλικού Πολέμου Πουλικάκου Πουλίκου του Δημητρίου ΑΜ:45187, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Τεχνικού Βιτετζάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ    ΑΜ:46459
(2) Τεχνικού Ζώης Σπυρίδων του Νικολάου    ΑΜ:46880
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:46458
(4) Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνας Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:45190

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγο η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένη του Ιωάννη ΑΜ:45998, που κρίθηκε κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και στη συνέχεια προακτέα στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.