Κρίσεις στρατού 2018: Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων 2018

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018 τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Ταξιαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς.

Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων 2018

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996,
οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων Στρατού Ξηράς έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 50/Σ.4/2018 απόφασή του:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού    Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
(2)    Πεζικού    Ιλαρίδη Άγγελου του Αθανασίου    ΑΜ:45676
(3)    Πεζικού    Σουρβά Ιωάννη του Ευθυμίου    ΑΜ:45697
(4)    Διαβιβάσεων    Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
(5)    Μηχανικού    Κακαβά Λεωνίδα του Νικολάου    ΑΜ:46199
(6)    Πεζικού    Φλάρη Νικολάου του Πελοπίδα    ΑΜ:46201
(7)    Πεζικού    Κοτανίδη Κωνσταντίνου του Στυλιανού    ΑΜ:46208
(8)    Πυροβολικού    Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου    ΑΜ:46223
(9)    Πεζικού    Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:46228
(10)    Πεζικού    Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:46229
(11)    Πυροβολικού    Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου    ΑΜ:46234

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)    Πυροβολικού    Γρυλλάκη  Μιλτιάδη του Γεωργίου    ΑΜ:45054
(2)    Πυροβολικού    Τσουγανάτου Αθανασίου του Γεωργίου    ΑΜ:45553
(3)    Διαβιβάσεων    Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:45611
(4)    Πεζικού    Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία    ΑΜ:45584
(5)    Πεζικού    Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου    ΑΜ:45651
(6)    Πυροβολικού    Βαϊραμίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45731
(7)    Πεζικού    Ναλμπάντη Αθανασίου του Παναγιώτη    ΑΜ:45660
(8)    Διαβιβάσεων    Σαπλαούρα Θεοδώρου του Λάμπρου    ΑΜ:46216
(9)    Διαβιβάσεων    Αθανασιάδη Χρήστου του Χαραλάμπους    ΑΜ:46217
(10)    Μηχανικού    Βλαχούλη Βασιλείου του Αθανασίου    ΑΜ:46220
(11)    Πεζικού    Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου    ΑΜ:46225

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Πυροβολικού    Τρυφωνόπουλου Δημητρίου του Αθανασίου    ΑΜ:45733
(2)    Πεζικού    Αλεξίου Αλεξάνδρου-Δημητρίου του Λυκούργου ΑΜ:46215

2.    Προάγονται:

α.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστρατήγους οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)    Πεζικού    Κάρλες Πέτρος του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
(2)    Πεζικού    Ιλαρίδης Άγγελος του Αθανασίου    ΑΜ:45676
(3)    Πεζικού    Σουρβάς Ιωάννης του Ευθυμίου    ΑΜ:45697
(4)    Διαβιβάσεων    Μπούρλος Στυλιανός του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
(5)    Μηχανικού    Κακαβάς Λεωνίδας του Νικολάου    ΑΜ:46199
(6)    Πεζικού    Φλάρης Νικόλαος του Πελοπίδα    ΑΜ:46201
(7)    Πεζικού    Κοτανίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού    ΑΜ:46208
(8)    Πυροβολικού    Γρυμπίρης Θεμιστοκλής του Ευαγγέλου    ΑΜ:46223
(9)    Πεζικού    Τσιτσικώστας Γεώργιος του Αλεξάνδρου    ΑΜ:46228
(10)    Πεζικού    Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου    ΑΜ:46229
(11)    Πυροβολικού    Ρουμάνης Γρηγόριος του Γεωργίου    ΑΜ:46234

β.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστρατήγους οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2018, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Πυροβολικού    Τρυφωνόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου    ΑΜ:45733
(2)    Πεζικού    Αλεξίου Αλέξανδρος-Δημήτριος του Λυκούργου ΑΜ:46215