Κρίσεις στρατού 2019: Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων 2019

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοινώνει, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 αναφορικά με τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Ταξιαρχών Όπλων Στρατού Ξηράς.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις 2019

Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων 2019

Ειδικότερα, κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων Στρατού Ξηράς έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 40/Σ.3/2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου    ΑΜ:46225
(2) Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού     ΑΜ:46238
(3) Πεζικού Χουδελούδη Άγγελου του Δημητρίου    ΑΜ:46258
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46259
(5) Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου    ΑΜ:46277
(6) Μηχανικού Κέλλη Γεωργίου του Στέργιου    ΑΜ:46286
(7) Πεζικού Σπανού Αναστασίου του Αποστόλου    ΑΜ:46297
(8) Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννη του Μιχαήλ    ΑΜ:46316
(9) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322
(10) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
(11) Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ    ΑΜ:46357
(12) Πεζικού Ευσταθίου  Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46397
(13) Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα    ΑΜ:46660
(14) Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46665
(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου ΑΜ:46670
(16) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675
(17) Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου    ΑΜ:46679
(18) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685
(19) Πεζικού Τερεζάκη Πολυχρόνη του Γερασίμου    ΑΜ:46687
(20) Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου    ΑΜ:46693
(21) Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46699
(22) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(23) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:46701
(24) Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου    ΑΜ:46704
(25) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:46713
(26) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46716

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Ευγένιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:46253
(2) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    ΑΜ:46289
(3) Πεζικού Καλογιάννη Γεωργίου  του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46418
(4) Πεζικού Πάτσαλου Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46663
(5) Πεζικού Τσιπίδη  Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46676
(6) Πεζικού Κωστάκη  Αντωνίου του Αριστείδη    ΑΜ:46706

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Πυροβολικού Βαϊραμίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45731
(2) Πεζικού Ναλμπάντη Αθανασίου του Παναγιώτη    ΑΜ:45660
(3) Διαβιβάσεων Αθανασιάδη Χρήστου του Χαραλάμπους    ΑΜ:46217
(4) Μηχανικού Βλαχούλη Βασιλείου του Αθανασίου    ΑΜ:46220
(5) Πεζικού Μπικάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου    ΑΜ:46262
(6) Διαβιβάσεων Παπαλιούρα Νικολάου του Αθανασίου    ΑΜ:46267
(7) Πυροβολικού Προκόπη Ιωάννη του Διονυσίου    ΑΜ:46275
(8) Πεζικού Ανδριόπουλου Νικολάου του Χρήστου    ΑΜ:46309
(9) Πυροβολικού Χατζηδήμου Ιωάννη του Νικολάου    ΑΜ:46681
(10) Πεζικού Κουρή Γεωργίου του Παναγιώτη    ΑΜ:46688
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατσιά Ιωάννη του Αθανασίου    ΑΜ:46691
(12) Αεροπορίας Στρατού Δημόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46659

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1) Πεζικού Κολυβάς Ιωάννης του Ευσταθίου    ΑΜ:46225
(2) Πυροβολικού Μαντωνανάκης Εμμανουήλ του Στυλιανού     ΑΜ:46238
(3) Πεζικού Χουδελούδης Άγγελος του Δημητρίου    ΑΜ:46258
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντώνιος του Γεωργίου ΑΜ:46259
(5) Πεζικού Δάλλας Πασχάλης του Κυριάκου    ΑΜ:46277
(6) Μηχανικού Κέλλης Γεώργιος του Στέργιου    ΑΜ:46286
(7) Πεζικού Σπανός Αναστάσιος του Αποστόλου    ΑΜ:46297
(8) Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννης του Μιχαήλ ΑΜ:46316
(9) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη ΑΜ:46322
(10) Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
(11) Πυροβολικού Βελιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ    ΑΜ:46357
(12) Πεζικού Ευσταθίου  Ιωάννης του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46397
(13) Διαβιβάσεων Χούπης Δημήτριος του Χαρίτωνα    ΑΜ:46660
(14) Πεζικού Τσιόπλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46665
(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτης Παντελής του Γεωργίου ΑΜ:46670
(16) Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου    ΑΜ:46675
(17) Πεζικού Κολοκούρης Σάββας του Πέτρου    ΑΜ:46679
(18) Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη    ΑΜ:46685
(19) Πεζικού Τερεζάκης Πολυχρόνης του Γερασίμου    ΑΜ:46687
(20) Πυροβολικού Ναζίφης Λάμπρος του Ευαγγέλου    ΑΜ:46693
(21) Πεζικού Αθανασόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46699
(22) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδης Γεώργιος του Κυριάκου ΑΜ:46700
(23) Πεζικού Αγγελής Νικόλαος του Αλεξάνδρου    ΑΜ:46701
(24) Πεζικού Κωνσταντάκος Δημόκριτος του Γεωργίου    ΑΜ:46704
(25) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης  Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:46713
(26) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτήριος του Ιωάννη    ΑΜ:46716

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Πυροβολικού Βαϊραμίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45731
(2) Πεζικού Ναλμπάντης Αθανάσιος του Παναγιώτη    ΑΜ:45660
(3) Διαβιβάσεων Αθανασιάδης Χρήστος του Χαραλάμπους    ΑΜ:46217
(4) Μηχανικού Βλαχούλης Βασίλειος του Αθανασίου    ΑΜ:46220
(5) Πεζικού Μπικάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου    ΑΜ:46262
(6) Διαβιβάσεων Παπαλιούρας Νικόλαος του Αθανασίου    ΑΜ:46267
(7) Πυροβολικού Προκόπης Ιωάννης του Διονυσίου    ΑΜ:46275
(8) Πεζικού Ανδριόπουλος Νικόλαος του Χρήστου    ΑΜ:46309
(9) Πυροβολικού Χατζηδήμος Ιωάννης του Νικολάου    ΑΜ:46681
(10) Πεζικού Κουρής Γεώργιος του Παναγιώτη    ΑΜ:46688
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατσιάς Ιωάννης του Αθανασίου ΑΜ:46691
(12) Αεροπορίας Στρατού Δημόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη ΑΜ:46659