ΑΑΔΕ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 2018

Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Ε3 για το έτος 2018 εξέδωσε η ΑΑΔΕ, για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ενόψει της υποβολής δηλώσεων. [Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον οδηγό, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου].

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τη νέα λειτουργικότητα του Eντύπου Ε3, έχουν προσυμπληρωθεί τα πεδία πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής / αλλοδαπής, οι Ενεργοί ημεδαποί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης, τα Ενεργά ημεδαπά Τερματικά POS. Περαιτέρω, μέσω διαδραστικού παραθύρου ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του που εξαιρούνται τέλους επιτηδεύματος (κωδικός 008).

Επιπροσθέτως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, προσυμπληρώνονται στοιχεία από το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως ενοίκια  που καταβλήθηκαν, κύκλος εργασιών, κ.α., ενώ η δήλωση Ε1 ενημερώνεται αυτόματα από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε3, όπου απαιτείται.

Ορίστηκε λοιπόν για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα, ο τύπος και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3 καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει.

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον οδηγό, επιλέγοντας το παρακάτω link:

Δείτε τον «Οδηγό» της ΑΑΔΕ:

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3