ΑΑΔΕ: Σύσταση νέας εφορίας στο νομό Λάρισας με τίτλο, ΔΟΥ Λάρισας

Τη σύσταση της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 ανακοινώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Έτσι, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενοποίησης των μηχανογραφικών αρχείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Λάρισας και
θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα προετοιμασίας:

1. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Λάρισας θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
2. Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας θα παραμείνει κλειστή για το κοινό τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.

Ο κωδικός της νέας Δ.Ο.Υ. που θα χρησιμοποιείται στις μηχανογραφικές εφαρμογές θα είναι 3231.