ΑΔΜΗΕ: Καθαρά κέρδη 44,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2018

Καθαρά κέρδη ύψους 44,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι 32,2 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ανακοίνωσε σήμερα ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 102,1 εκατ. ευρώ, (+10,1% σε ετήσια βάση). Αντίστοιχα, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 21,4 εκατ. έναντι 8,2 εκατ. πέρυσι.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η εταιρία τονίζει ότι θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, ενώ θα ανανεωθούν βασικά στοιχεία του εξοπλισμού.

Σε σχέση με τις διασυνδέσεις των νησιών τονίζεται ότι:

– Ο ΑΔΜΗΕ ίδρυσε στις 10 Σεπτεμβρίου θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) για τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει εξασφαλίσει από τον Μάιο τα απαιτούμενα κεφάλαια, τα οποία παρέχουν επαρκή βάση για την κατασκευή και τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης. Διατηρώντας το πλειοψηφικό μερίδιο, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα αναζητήσει αξιόπιστους εταίρους για τα εναπομείναντα μερίδια μειοψηφίας, οι οποίοι θα εισέλθουν στο SPV καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στα έργα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης, διευκολύνοντας παράλληλα τη σύνδεση των ΑΠΕ που βρίσκονται στο νότιο μέρος της νήσου με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς.

– Η διασύνδεση Κρήτη-Πελοπόννησος, έργο υποδομής κομβικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, εισήλθε στη γραμμή αφετηρίας τον Απρίλιο, με τη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 324 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Το έργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

– Οι διασυνδέσεις των Κυκλάδων (φάσεις Β και Γ) αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2020, ενώ έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ η πρόταση για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιάσων Ρουσόπουλος, αναφέρει: «Από την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και της εισαγωγής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η διοικητική ομάδα του ΑΔΜΗΕ οραματίστηκε την νέα εποχή του διαχειριστή, με βασική στόχευση την διασύνδεση των νησιών. Η εταιρεία που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος ένα κατά βάση χερσαίο δίκτυο, επεκτείνει δυναμικά την δραστηριότητα της στον τομέα των νησιωτικών διασυνδέσεων, δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές και τους μετόχους».

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε προμέρισμα ύψους 0,0316 ευρώ ανά μετοχή τον Αύγουστο, ενώ το 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.