Αισθητή μείωση κερδών για τον ΟΛΘ το 2017

Με αισθητή μείωση κερδών προ φόρων, άνω του 40,8%, έκλεισε τη χρήση του 2017 ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), παρά την αύξηση του τζίρου του.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται στη σημαντική αύξηση των αποσβέσεων λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού του λιμένος, στην απομείωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, και στην άνοδο των προβλέψεων, οι οποίες – σύμφωνα με τη νέα διοίκηση – απηχούν με ρεαλιστικό τρόπο την επισφάλεια απαιτήσεων.

Αναλυτικότερα, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 που ενέκρινε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,47 εκατ. ευρώ, έναντι 21,08 εκατ. το 2016, σημειώνοντας μείωση κατά 40,83%. Τα δε αποτελέσματα μετά από φόρους υποχώρησαν στα 7,24 εκατ., έναντι 14,08 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, συρρικνωμένα σε ποσοστό 48,57%.

Αύξηση κατά 12,84% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 κι ανήλθε σε 54,23 εκατ. ευρώ από 48,06 εκατ. το 2016. Αυξημένη κατά 16,74% ήταν η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, που διαμορφώθηκε στα 401.947 TEUs (σ.σ. μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων) το 2017, ενώ ανοδικά κινήθηκε και το συμβατικό φορτίο (+8,63%), ανερχόμενο σε 3.598.371 τόνους.

Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων αυξήθηκαν κατά 8,01%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ανήλθαν σε 90,3 εκατ. ευρώ (+19,53%).

Κατά τα λοιπά, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 21,8 εκατ. ευρώ (+1,63%) και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έκλεισαν στα 18,8 εκατ. (-21,06%).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης, δήλωσε: «Η ΟΛΘ ΑΕ αποτελεί μία εταιρεία με μεγάλες οικονομικές και αναπτυξιακές δυνατότητες, που πρέπει κατάλληλα να αξιοποιηθούν. Η νέα διοίκηση, με αίσθημα ευθύνης, είναι διατεθειμένη να εργαστεί με όραμα, σχέδιο και προσήλωση για την ανάπτυξη της εταιρείας και να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των μετόχων και της οικονομικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ρεαλιστικό τρόπο την οικονομική αφετηρία της εταιρείας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο προσηλωμένο τρόπο, την προσπάθεια για την ανάπτυξη της εταιρείας».

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίνει η νέα διοίκηση του ΟΛΘ, μετά την εξαγορά του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την κοινοπραξία του γερμανικού fund DIEP GmBH (επικεφαλής επενδυτή με ποσοστό 47% στο consortium), της Τerminal Link SAS (γαλλικών και κινεζικών συμφερόντων και κατόχου του 33%) και της Belterra Investments Ltd (εταιρείας του ομίλου Σαββίδη, με μερίδιο 20% στην κοινοπραξία)._