Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ

Αμετάβλητα στα ιστορικά τους χαμηλά που ισχύουν από τον Μάρτιο 2016 διατήρησε τα βασικά επιτόκια η ΕΚΤ, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της την Πέμπτη 20/7/2017, ανακοίνωσε την Πέμπτη 20/7/2017 εκπρόσωπος στην Φρανκφούρτη.

Ως ανεμένετο, η ΕΚΤ διατήρησε στο 0% το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, στο 0,25% τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και στο -0,4%. το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Η ΕΚΤ δεν μετέβαλε το εκτεταμένο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, αφήνοντας περιθώριο για την αύξηση του ποσού, που σήμερα βρίσκεται στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ ανά μήνα, ή της χρονικής του διάρκειας, εάν παραστεί ανάγκη.