Απάντηση ΕΦΚΑ σε δημοσιεύματα

Για καταστροφολογικές και κινδυνολογικές περιγραφές κάποιων δημοσιευμάτων σε μία προσπάθεια να δημιουργήσουν παραπλανητικές εντυπώσεις αναφορικά με την ύπαρξη, τη λειτουργία και την προοπτική του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο φορέας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «κοινός τόπος είναι η κουραστικά πλέον συνεχιζόμενη “ψηφιακή κόπια” για την πολιτικά ύποπτη δημιουργία του ΕΦΚΑ, την “από χέρι” αποτυχία του, τη διοικητική και λειτουργική ανεπάρκειά του, τη διαχειριστική ανικανότητα της διοίκησής του, την οικονομική-εισπρακτική αναποτελεσματικότητά του, την αδιαφάνεια στη λειτουργία του και σχεδόν τη χαοτική οργανωτική πορεία του».

Κάνοντας ειδική αναφορά στους ειδικούς και αναλυτές της εισπραξιμότητας του ΕΦΚΑ, ο φορέας διευκρινίζει ότι έχει καταγραφεί πλεόνασμα για τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους 36 εκατ. ευρώ και για τον Φεβρουάριο 61 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η διοίκηση του φορέα τονίζει ότι «ο ΕΦΚΑ είναι πια ο Ενιαίος Φορέας της Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκε με την ψήφο και την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας του κοινοβουλίου, για να συνενώσει οργανικά, λειτουργικά και διοικητικά, τους ενταχθέντες φορείς κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς, βέβαια να είναι προϊόν της διάλυσής τους ή ο “αίρων τις αμαρτίες τους”, αλλά αυτός που ανέλαβε το τιτάνιο έργο να αντιμετωπίσει τις πηγές τους και σε αυτό το έργο αναμένει τη συμβολή όλων».