Διορισμός επιτυχόντων διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 8/1997

Κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, τροπολογία με την οποία προβλέπεται ότι, ο διορισμός των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την 8/1997 προκήρυξη, πραγματοποιείται, ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται από τις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων διορισμού και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να καλυφθούν ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε φορείς του δημοσίου από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι ο διορισμός των ως άνω επιτυχόντων, αν δεν μπορεί να διενεργηθεί σε κενές οργανικές θέσεις, πραγματοποιείται ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων διορισμού, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές.

Κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, στο οποίο έχει κατατεθεί η εν λόγω διάταξη, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, είπε ότι η τροπολογία έρχεται να καλύψει ένα κενό στη διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998.

«Όπως είναι γνωστό, με νομοθετική ρύθμιση έχει αποκατασταθεί μια αδικία, καθώς άνθρωποι που είχαν επιτύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ επί 20 χρόνια ήταν ξεχασμένοι από το κράτος», είπε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πρόσθεσε πως οι περισσότερες από αυτές τις προσλήψεις έχουν ήδη γίνει αλλά για την κάλυψη αυτών των θέσεων στις οποίες θα πάνε οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες – θέσεις σε υπηρεσίες με αυξημένο φόρτο εργασίας – προβλέπονται σήμερα μερικά αυξημένα προσόντα που δεν είχαν προβλεφθεί στο διαγωνισμό του 1998 και αφορούν το μάθημα των αγγλικών.

«Αυτό που ρυθμίζουμε σήμερα είναι να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να απορροφηθούν στις υπηρεσίες που έχουν μεγάλη ανάγκη σήμερα, ώστε να μην είναι απαιτείται αυτό το προσόν που δεν ήταν τότε απαίτηση του διαγωνισμού, για τη σημερινή τους τοποθέτηση» είπε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διευκρίνισε ότι το ανωτέρω προσωπικό θα απορροφηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι ανάγκες των οποίων για στελέχωση είναι εξαιρετικά μεγάλες.

Άδεια 22 ημερών και σε δημοσίους υπαλλήλους με αυτιστικά παιδιά

Με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν, από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ:

– Επεκτείνεται το δικαίωμα της άδειας των είκοσι δύο (22) ημερών σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμό). Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η άδεια αυτή χορηγείται σε γονείς υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, καθώς και τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down. Η επέκταση της άδειας αυτής θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανακούφιση των γονέων, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους εξαντλούν την κανονική τους άδεια ή και καλούνται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών για τη φροντίδα των τέκνων με αυτισμό, τα οποία χρειάζονται εξίσου τη συνεχή και συστηματική φροντίδα.

– Ορίζονται οι λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας της ειδικής τριμελούς επιτροπής ενστάσεων του ΑΣΕΠ. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων κατά αρνητικών αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναφορικά με τη συνάφεια των μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.

– Καλύπτονται οι αυξημένες απαιτήσεις του έλληνα Επιτρόπου, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη στελέχωση του γραφείου του με επιπλέον προσωπικό. Ειδικότερα, λόγω του εξαιρετικά δύσκολου και ευαίσθητου χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης που διαχειρίζεται, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του γραφείου του με έναν (1) ειδικό συνεργάτη ή ειδικό σύμβουλο και έναν (1) αποσπασμένο υπάλληλο για την κάλυψη των αναγκών γραμματειακής υποστήριξης.