Αύξηση 68,6% στα κέρδη του ΟΛΠ το 2017

Αύξηση 92% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων για τον ΟΛΠ το 2017, καθώς ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,0 εκατ. το 2016. Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. έναντι 6,7 εκατ. το 2016.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας της εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία, που παρουσιάστηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ ΑΕ, Captain Fu Chengqiu.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.