Πριν το Πάσχα η α’ δοση οικογενειακού επιδόματος 2018

Πριν από το Πάσχα, εντός των τελευταίων ημερών του Μαρτίου, θα καταβληθεί η α’ δοση οικογενειακού επιδόματος 2018 (του νέου ενιαίου «επιδόματος παιδιού»). Η πληρωμή θα βασιστεί στα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του 2017 και τα περσινά Α21.

Αυτό γνωστοποίησε ο διοικητής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Στυλιανός Πλιάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το νέο Α21 θα υποβληθεί, μετά το Πάσχα. Στις επόμενες δόσεις θα ενσωματωθούν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2018. Σύμφωνα με τον κ. Πλιάκη, το επίδομα παιδιού θα πληρώνεται πλέον σε έξι διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, θεσπίστηκε το «επίδομα παιδιού», που καταβάλλεται από 1/1/2018 και αντικαθιστά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων-πολυτέκνων. Το νέο επίδομα καταβάλλεται, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα», κατά τα πρότυπα του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 καταβάλλεται πλέον το νέο ενιαίο «επίδομα παιδιού», σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4512/2018. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 15 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2017.

Ειδικά, για την α΄ δόση, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21. Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά δίμηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε έξι δόσεις εντός του έτους.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών θα εξετάζονται με το ισχύον, κατά την υποβολή τους, θεσμικό πλαίσιο.

Την Πέμπτη 18-1-2018 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, για τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού (οικογενειακό επίδομα 2018). Το νέο επίδομα παιδιού θα χορηγείται σε 6 διμηνιαίες δόσεις. Η 1η δόση για το 2018 θα καταβληθεί στο τέλος Μαρτίου. Οι υπόλοιπες διμηνιαίες δόσεις θα καταβληθούν σε σταθερές ημερομηνίες. Για την πληρωμή της Α’ δόσης θα ληφθούν υπ’ όψιν οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2017 (εισοδήματα 2016) καθώς και οι αιτήσεις Α21 που υποβλήθηκαν το 2017.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης για το 2018 (εισοδήματα 2017) το ποσό του επιδόματος παιδιού θα επανυπολογιστεί σύμφωνα με τα νέα στοιχεία εισοδήματος αλλά και με βάση τον αριθμό παιδιών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό από αυτό που δικαιούται (πχ αλλαγή κατηγορίας), τότε αυτό θα συμψηφιστεί με το ποσό που θα καταβληθεί κατά τις επόμενες πληρωμές. Για τη 2η δόση του επιδόματος θα χρειαστεί η υποβολή του νέου Α21.

Το επίδομα παιδιού 2018 θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν καταστεί δικαιούχος μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, τα ποσά που καταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.

Δείτε εδώ την απόφαση: Η απόφαση για το οικογενειακό επίδομα 2018 (Αίτηση, δικαιούχοι, προϋποθέσεις)