ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο

Βελτιώθηκε οριακά ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον Μάρτιο του 2017 φθάνοντας στις 93,4 μονάδες έναντι 92,9 μονάδων τον φετινό Φεβρουάριο. Το επίπεδο αυτό είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του Ιανουαρίου (95,1), είναι ελαφρώς όμως υψηλότερο από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι (90,5 μονάδες).

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, τους επιχειρηματικούς τομείς, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο, σημειώνεται μικρή άμβλυνση της απαισιοδοξίας, κυρίως λόγω καλύτερων προβλέψεων για την πορεία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Αντίθετα, νέα κάλυψη σημειώνεται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συνολικά η αβεβαιότητα που δημιουργεί η εκκρεμότητα της αξιολόγησης του προγράμματος και η αναβολή πιθανών θετικών επιδράσεων που μπορούν να επέλθουν όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κυρίως στις συνθήκες ρευστότητας, επηρεάζει το οικονομικό περιβάλλον. Η φθίνουσα τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντανακλά λογικά τις αυξανόμενες πιέσεις στο φορολογικό, ασφαλιστικό και εργασιακό πεδίο.

Αναλυτικότερα:

-στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητες, ενώ το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνει διόγκωσή τους. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση δεν µεταβλήθηκαν ουσιαστικά.

-στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης αµβλύνονται, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση παραµένουν οριακά θετικές. στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποδυναµώνονται, σε αντίθεση µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, ενώ οι εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων παρέµεινε ενισχυµένος.

-στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης επιδεινώθηκαν περαιτέρω.

-στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κυρίως λόγω των αισθητά δυσµενέστερων προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάστασή τους και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Οι προβλέψεις για την ανεργία επίσης βελτιώθηκαν, αλλά οριακά, ενώ η πρόθεση για αποταµίευση κατέγραψε νέο ιστορικά χαµηλό.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μικρή βελτίωση επιχειρηµατικών προσδοκιών, αισιόδοξες προβλέψεις για την παραγωγή

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ενισχύθηκε και τον Μάρτιο, φθάνοντας στις 93,7 (από 91,8) µονάδες, οριακά χαµηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (94,8 µονάδες). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες και οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση δεν µεταβάλλονται ουσιαστικά, ενώ το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα αποκλιµακώνεται.

Αναλυτικά: α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης παραµένει στα ίδια επίπεδα τον Μάρτιο, στις -26 µονάδες, µε το 31% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαµηλές για την εποχή παραγγελίες και µόλις το 5% να αναφέρει το αντίθετο. β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύεται, στις +25 µονάδες, µε το 35% των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόµενο τρίµηνο και ένα 9% να αναµένει µείωσή της. γ) Ως προς τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, το σχετικό θετικό ισοζύγιο περιορίζεται κατά 6 µονάδες, στις +13, µε το 21% (από 25%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέµατα και το 8% να δηλώνει εκ νέου το αντίθετο. δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφονται µικτές τάσεις τον Μάρτιο: οι θετικές εκτιµήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίµηνο χάνουν 5 µονάδες (+4 µον. το ισοζύγιο), ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται (+28 από +23 µον. ο δείκτης). Τέλος, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού περιορίζεται κατά 3 µονάδες (στις -6 µον.). ε) Ενισχύονται οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες τον Μάρτιο (+32 από +24 µον. το σχετικό ισοζύγιο), µε το 40% (από 37%) των επιχειρήσεων να αναµένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές διάστηµα και ένα 9% (από 13%) µείωσή τους. Από την άλλη πλευρά, στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, ο οριακά θετικός δείκτης ισοσκελίζεται. στ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής αυξάνονται ελαφρά στους 4,5 (από 3,7) µήνες, ενώ το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού κινείται στο 69%. ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αυξάνεται οριακά στις +7 µονάδες (από +5), µε το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο προβλέπει άνοδο απασχόλησης στο προσεχές τρίµηνο να φθάνει το 13% (από 12%), έναντι ενός 6% (από 8%) που αναµένει µείωση. η) Οι προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών µεταβάλλονται αρνητικά (από τις +4 µον. στη -1 µον.), µε το 81% (από 78%) των επιχειρήσεων να προβλέπει σταθερότητα τιµών το επόµενο τρίµηνο και το 9% (από 13%) µείωσή τους. Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι κυρίαρχες τάσεις είναι ανοδικές.

Αναλυτικά: Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά τον Μάρτιο παραµένει στα ίδια επίπεδα, στις 94,9 µονάδες. Το ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης µειώνεται ελαφρά στις -17 (από -15) µονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την παραγωγή, ο σχετικός δείκτης περιορίζεται Μάρτιος 201 Μάρτιος 2017 ΙΟΒΕ -DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας 7 επίσης, στις +26 (από +29) µονάδες, µε το ισοζύγιο των αποθεµάτων να αποκλιµακώνεται στις +14 (από +19) µονάδες. Οι τάσεις στις εξαγωγικές µεταβλητές είναι καθοδικές, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό ισοζύγιο κερδίζει 2 µονάδες και διαµορφώνεται στις +12. Οι προβλέψεις για τις τιµές µεταβάλλονται αρνητικά (στις -7 από τις -13 µον. το ισοζύγιο), µε το 85% (από 79%) των επιχειρήσεων να αναµένει σταθερότητα.

Ε.Ε – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Σταθερότητα στο οικονοµικό κλίµα σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Τον Μάρτιο, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος ήταν ουσιαστικά αµετάβλητος στην ΕΕ (+0,2), στις 109,1 µονάδες, αλλά και την Ευρωζώνη (-0,1), στις 107,9 µονάδες1.

Αναλυτικότερα: Στην Ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του οικονοµικού κλίµατος είναι αποτέλεσµα της οριακής µείωσης του σχετικού δείκτη στη Βιοµηχανία (-0,1) στις Κατασκευές (-0,2) και περισσότερο τις Υπηρεσίες (-1,2), πτωτικές τάσεις οι οποίες αντισταθµίζονται κυρίως από την βελτίωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης (+1,2) αφού το Λιανικό Εµπόριο (+1,8) παραµένει αµετάβλητο. Σε επίπεδο χωρών, µεταξύ των πέντε µεγαλύτερων οικονοµιών της Ευρωζώνης το οικονοµικό κλίµα βελτιώθηκε στην Γερµανία (+0,9), παρέµεινε εν πολλοίς αµετάβλητο στην Ιταλία (-0,1) και την Ολλανδία (-0,3) ενώ επιδεινώθηκε στην Γαλλία (-1,0) και την Ισπανία (-1,8). Η οριακή καλυτέρευση των προσδοκιών σε επίπεδο ΕΕ προέρχεται από τη βελτίωση του κλίµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο (+0,8), την οποία και ενίσχυσε η βελτίωση του σχετικού δείκτη στην Πολωνία (+0,3). Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση µε την Ευρωζώνη διαφοροποιούνται στις Κατασκευές και το Λιανικό εµπόριο, καθώς στην ΕΕ σηµειώθηκε µικρή βελτίωση των προσδοκιών. Αναλυτικότερα:

• Στη Βιοµηχανία, οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών διαµορφώθηκαν στις +1,8 και +1,2 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής επιδεινώθηκαν στην ΕΕ ενώ οριακά βελτιώθηκαν στην Ευρωζώνη, ενώ αντιθέτως οι εκτιµήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης δεν µεταβάλλονται, όπως αντίστοιχα και οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα.

• Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαµορφώθηκαν στις +11,6 και +12,7 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους αλλά και για την τρέχουσα ζήτηση επιδεινώθηκαν σε αµφότερες τις ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση βελτιώθηκαν οριακά στην ΕΕ και κινήθηκαν πτωτικά στην Ευρωζώνη.

• Στο Λιανικό Εµπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαµορφώθηκαν στις +4 µονάδες στην ΕΕ και τις +1,8 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα χάνουν έδαφος τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνουν µικρή αποκλιµάκωση και στις δύο ζώνες, µε τις τάσεις στις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόµενους µήνες να είναι θετικές, κυρίως στην ΕΕ. • Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών κινήθηκε στις -6,8 και -9,9 µονάδες αντίστοιχα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών βελτιώθηκαν στην Ευρωζώνη και περισσότερο στην ΕΕ, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση υπήρξε βελτίωση στην ΕΕ σε αντίθεση µε την Ευρωζώνη.

• Ο ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης διαµορφώνεται στις -4,2 και -5,0 µονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους επιδεινώθηκαν στην ΕΕ όπως επίσης και στην Ευρωζώνη, ενώ οι αντίστοιχες 1 Λόγω αναθεώρησης των αποτελεσµάτων του οικονοµικού κλίµατος στη Γαλλία σε σχέση µε τον Ιανουάριο, πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο µια µικρή προς τα πάνω (+0,1) αναθεώρηση του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος τον Ιανουάριο στην ΕΕ, στις 108,6 µονάδες. Μάρτιος 201 Μάρτιος 2017 ΙΟΒΕ -DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας DG ECFIN: Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας 4 για την οικονοµική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκαν σε αµφότερες τις ζώνες. Η πρόθεση αποταµίευσης βελτιώθηκε οριακά και στις δύο ζώνες, ενώ στις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση σε ΕΕ και Ευρωζώνη.

• Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (δεν περιλαµβάνεται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος) ενισχύθηκε αισθητά τον Μάρτιο στην ΕΕ (+25,6 από +23,8 µον.) και αντίστοιχα στην Ευρωζώνη (+23,8 από +20,8 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται και στις δύο ζώνες, µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης να επιδεινώνονται σε αµφότερες τις ζώνες και τις προβλέψεις της ζήτησης στο επόµενο τρίµηνο να βελτιώνονται σηµαντικά.