ΓΓΔΕ: Ο ίδιος ή μειωμένος ο ΕΝΦΙΑ 2016 για το 91,8% των ιδιοκτητών – Πόσα ακίνητα έχουν οι Έλληνες

Για το 91,8% των ιδιοκτητών ακινήτων ο ΕΝΦΙΑ του 2016 είτε παρέμεινε σταθερός στα ίδια επίπεδα με πέρυσι είτε μειώθηκε. Αυτό προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που έδωσε στην δημοσιότητα η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο ΕΝΦΙΑ παρέμεινε σταθερός ή μειώθηκε για το 43,18% των νομικών προσώπων που έπρεπε να καταβάλουν φόρο.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, 11:35

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ όφελος ως 1.000 ευρώ στο ύψος του ΕΝΦΙΑ, που πρέπει να καταβάλλουν φέτος συγκριτικά με πέρυσι έχουν φέτος 6.403 φορολογούμενοι ή το 0,128% των υπόχρεων. Έως 50 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν 663.818 υπόχρεοι ή το 13,290%, έως 10 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν 672.577 φορολογούμενοι ή το 13,465%. Λιγότερο φόρο από 10 ευρώ έως 0,01 ευρώ θα καταβάλουν φέτος 537.733 φορολογούμενοι ή το 10,765%, μηδενικό φόρο θα καταβάλουν 1.446.541 φορολογούμενοι ή το 28,960% του συνόλου, ενώ έως 10 ευρώ περισσότερο (διαφορά που θεωρείται μηδενική με βάση το υπόδειγμα) θα πληρώσουν 1.262.337 φορολογούμενοι ή το 25,272% του συνόλου των υπόχρεων.

Από το σημείο αυτό και πέρα ξεκινούν οι όποιες επιβαρύνσεις σε σχέση με πέρυσι. Έτσι από 10 ως 50 ευρώ περισσότερο φόρο θα καταβάλουν 298.692 ιδιοκτήτες ακινήτων ή το 5,98% του συνόλου. Από 50,01 ευρώ έως 1.000 ευρώ επιπλέον φόρο θα πληρώσουν φέτος συγκριτικά με πέρυσι 103.438 ιδιοκτήτες ακινήτων ή το 2,071% του συνόλου των ιδιοκτητών. Αύξηση του ΕΝΦΙΑ σε επίπεδα πάνω από 1.000 ευρώ συγκριτικά με πέρυσι προκύπτει για 3.430 φορολογούμενους ή το 0,069% του συνόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ, πάνω από 300.000 ευρώ θα καταβάλουν φέτος 6 φυσικά πρόσωπα και από 250.000 έως 300.000 9 φυσικά πρόσωπα.

Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα η εικόνα που προκύπτει είναι η ακόλουθη: Λιγότερος φόρος συγκριτικά με πέρυσι έως 1.000 ευρώ προκύπτει για το 4,335% του συνόλου. Λιγότερη επιβάρυνση έως 50 ευρώ έχουν το 15,364% του συνόλου των υπόχρεων νομικών προσώπων. Λιγότερο φόρο έως 10 ευρώ θα καταβάλουν το 4,276%, ενώ για το 1,822% και για το 7,496%% αντίστοιχα προκύπτουν επιβαρύνσεις έως 0,01 ευρώ ή μηδενικός φόρος όπως και πέρυσι. Αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως 50 ευρώ θα πληρώσει το 12,084% των νομικών προσώπων που είναι υπόχρεοι, ως 1.000 ευρώ παραπάνω το 34,181% και περισσότερο από 1.000 ευρώ το 10,559%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ πάνω από 1 εκατ. ευρώ προκύπτει για 37 νομικά πρόσωπα.

Η περιουσιακή κατάσταση όλων των Ελλήνων

Επίσης, αναλυτική έκθεση που αποκαλύπτει την περιουσιακή κατάσταση όλων των Ελλήνων ανήρτησε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ.
Η έκθεση αντλεί στατιστικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Όπως προκύπτει από την έκθεση:

2.006.071 έχουν μόνο ένα δικαίωμα επί ακινήτου στην κατοχή τους (σ.σ δικαίωμα μπορεί να είναι η πλήρης κυριότητα επί ενός ακινήτου ή ένα ποσοστό, ή ακόμη και η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία επί ενός ακινήτου)

1.394.238 άτομα έχουν δύο δικαιώματα

894.004 άτομα έχουν τρία δικαιώματα

556.683 άτομα έχουν τέσσερα δικαιώματα

339.592 άτομα έχουν πέντε δικαιώματα

219.924 άτομα έχουν από έξι δικαιώματα

139.489 άτομα έχουν από 7 δικαιώματα

95.141 άτομα έχουν από 8 δικαιώματα

63.718 άτομα έχουν από 9 δικαιώματα

45.381 άτομα έχουν από 10 δικαιώματα

122.037 άτομα έχουν από 11 έως 20 δικαιώματα

13.773 άτομα έχουν από 21 έως 30 δικαιώματα

4289 άτομα έχουν από 31 έως 50 ακίνητα

979 άτομα έχουν από 51 έως 100 δικαιώματα και

145 άτομα έχουν από 100 δικαιώματα και πάνω