Όμιλος Αποστολόπουλου: Δημόσια πρόταση για το 30% του «Υγεία» – «Όχι» λέει η MIG

Σε υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 30% του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «Υγεία» προχώρησε χθες ο όμιλος Αποστολόπουλου, βασικός μέτοχος του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, προς τους μετόχους της εταιρίας του Υγεία. Αρνητική ήταν η αντίδραση της εταιρίας MIG (Marfin Investment Group), μετόχου του Υγεία.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ομίλου Αποστολόπουλου «η Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ, μια εταιρία αμιγώς ελληνική, υπέβαλε σήμερα προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% της εισηγμένης εταιρίας ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών της».

Επισημαίνεται ότι «οι αιφνίδιες και απρόβλεπτες, από οκταετίας, δυσμενείς συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας και με τα επιπρόσθετα εξοντωτικά μέτρα, των rebate και clawback, κατέστησαν τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας ευάλωτο. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ελληνικές κλινικές να στοχοποιηθούν από ξένα κερδοσκοπικά funds».

«Επιπλέον (όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση), μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και εξελίξεων στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες απέκτησαν συμμετοχές στον κλάδο της υγείας. Συνακόλουθα ανέκυψε η υποχρέωσή τους απέναντι στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καταστήσουν, στο επόμενο διάστημα, συγκεκριμένες μονάδες και μάλιστα από τις σημαντικές του κλάδου, αντικείμενα πώλησης».

Τα σχέδια της «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών» – Νέες συμμετοχές

Η «Γ.Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ, βασικός μέτοχος της εισηγμένης Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, ξεκινά, αρχής γενομένης από σήμερα, να υλοποιεί το στρατηγικό σχεδιασμό της.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την απόκτηση συμμετοχών και σε άλλες επιλεγμένες νοσηλευτικές μονάδες που ανήκουν σε εισηγμένες και μη εταιρίες.
Κύριος σκοπός είναι να στηρίξει με τη μακροχρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική της ευρωστία τις μονάδες στις οποίες θα συμμετάσχει, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον λειτουργίας υψηλού επιπέδου, σταθερό και προβλέψιμο για όλο το εμπλεκόμενο σύστημα (τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τους γιατρούς, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους προμηθευτές, κ.λ.π.). Βεβαίως, στον ίδιο αυτό σκοπό εντάσσεται η θέληση και η προσπάθεια της εταιρίας για τη διαφύλαξη της ελληνικότητας του ιδιωτικού κλάδου υγείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού αυτού αφορά στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και η δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% του μετοχικού της κεφαλαίου κατατέθηκε προκειμένου να αποκτηθεί μια άμεση στρατηγική συμμετοχή στην Εταιρεία».

Η «Γ. Αποστολόπουλος» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «προσφέρει ένα ιδιαίτερα υψηλό premium για την απόκτηση της στρατηγικής αυτής συμμετοχής, καθόσον το Προσφερόμενο Τίμημα των 0,45 Ευρώ ανά Μετοχή αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση 137.579.596 Ευρώ με το 30% να αποτιμάται σε 41.273.879 ευρώ.

Το premium, σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της Μετοχής (22-11-2017), αντιστοιχεί σε 39,3%, ενώ σε σχέση με την Μεσοσταθμισμένη Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής (ΜΧΤΜ) εξαμήνου 29,4% και σε σχέση με τα χαμηλά του έτους 2017 σε 202%.

Ο Προτείνων φρονεί ότι δίνει στους Μετόχους τη δυνατότητα να αποκομίσουν, με βεβαιότητα και άμεσα, μεγάλες χρηματικές υπεράξιες, απεμπλέκοντας τους από το συστημικό ρίσκο του κλάδου και της χώρας και προεξοφλώντας έτσι σήμερα ένα καλό μελλοντικό σενάριο».

«Όχι» λέει η MIG

Η MIG, που κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ, σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.» για την απόκτηση ποσοστού έως 30% των μετοχών της «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» (εφεξής το «ΥΓΕΙΑ»), ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι «δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής».

«Η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα», προσθέτει, στην ανακοίνωσή της.

Αύξηση αποτελεσμάτων παρουσίασε στο 9μηνο 2017 το Υγεία

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Υγεία, εξακολουθούν να καταγράφουν ανοδικούς ρυθμούς και στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκαν στα 23,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4%.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 168,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,6%.

Προσφάτως, το Υγεία ανακοίνωσε την υπογραφή της πρόσθετης πράξης τροποποίησης του από 28/9/2012 προγράμματος εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με κάλυψη από τις τράπεζες Πειραιώς, Eurobank και Alpha, με εκπρόσωπο και πληρεξούσιο καταβολών την πρώτη, ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την υπογραφή της πρόσθετης πράξης την 21η Νοεμβρίου 2017, ποσού 86.645 χιλ ευρώ.

Οι βασικοί όροι της πρόσθετης πράξης τροποποίησης του προγράμματος προβλέπουν :

-Την παράταση της ημερομηνίας λήξης κατά 5 έτη, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για 2 έτη.

-Την τρίμηνη περίοδο εκτοκισμού με μείωση του περιθωρίου επιτοκίου στο 4% ετησίως.

-Την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του υφιστάμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις.

Η πρόσθετη πράξη τροποποίησης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και στην ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών της εταιρείας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών της αναγκών.