Διπλάσιος αριθμός ρευματοκλοπών το 2016 σε σχέση με το 2014, δεκαπλάσιες οι μηνύσεις

Διπλάσιος αριθμός ρευματοκλοπών εντοπίστηκε από τα συνεργεία του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) το 2016 σε σχέση με το 2014, ενώ οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας εφέτος, μέχρι στιγμής είναι δεκαπλάσιες σε σύγκριση με το 2017. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ελέγχων που γίνονται είτε στοχευμένα είτε τυχαία, έχει αυξηθεί σε 800.000 το χρόνο.

Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ΔΕΗ φέρεται να εγκαλεί τον Διαχειριστή για πλημμελείς ελέγχους ως προς το φαινόμενο των ρευματοκλοπών.

Συγκεκριμένα, το 2016 εντοπίσθηκαν 11.528 ρευματοκλοπές έναντι 6.650 το 2014 ενώ οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί εφέτος, από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα είναι 2.971 έναντι 324 το 2015.

«Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου και τον εντοπισμό των παραβατών, ενώ η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και δράσεων της Εταιρίας αντανακλάται εναργώς στα στοιχεία του πλήθους των κατ’ έτος εντοπισμένων ρευματοκλοπών, που παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση», αναφέρει ο Διαχειριστής. Σημειώνει εξάλλου το νέο, αυστηρότερο πλαίσιο αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ στο οποίο συνέβαλε ο ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται να συμβάλει στην ανάσχεση του φαινομένου της ρευματοκλοπής. Κατά τον Διαχειριστή, το κόστος της κλαπείσας ενέργειας υπολογίζεται σε περίπου 80 εκ. ευρώ ετησίως.

Τέλος, για την πιθανή εμπλοκή συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, η Εταιρία διευκρινίζει ότι «διερευνά κάθε καταγγελία που γίνεται εις βάρος υπαλλήλων της ή υπαλλήλων εργολάβων της και, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, λαμβάνει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα κατά πάγια τακτική της».

Να σημειωθεί ότι στη ΔΕΗ υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για εμπλοκή και συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ στα εκτεταμένα φαινόμενα της ρευματοκλοπής.  Για το σύνολο των ρευματοκλοπών η νομική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ καταθέτει αυτόματα μηνύσεις. Στο ακροατήριο καταλήγει ένας περιορισμένος αριθμός, ο οποίος αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία δύο χρόνια, αφού οι περισσότεροι σπεύδουν να πληρώσουν το ρεύμα βάσει των όσων προβλέπει ο νέος κώδικας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι υποθέσεις που έφτασαν στο ακροατήριο, από 324 το 2015, αυξήθηκαν σε 1.410 το 2016 και το πρώτο 8μηνο του 2017 στις 2.971.

Τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα από τις ρευματοκλοπές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, ανέρχονται στα 250 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά διαφυγόντα έσοδα για τη ΔΕΗ αγγίζουν τα 170 εκατ. ευρώ. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν τιμολογείται λόγω των ρευματοκλοπών αντιστοιχεί στο 3,2 % επί της συνολικά εγχυόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, ενώ υπάρχουν σημαντικά διαφυγόντα έσοδα και για το Δημόσιο, που φθάνουν τα 35 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το κόστος των ρευματοκλοπών επιβαρύνει αρχικά τη ΔΕΗ, και έπειτα από περίπου μία διετία, αφού μεσολαβήσει ο έλεγχος των στοιχείων και η έγκριση της ΡΑΕ, μεταβιβάζεται στους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος.