Δ.O.Y. AΓIΩN ANAPΓYPΩN

Δ.O.Y. AΓIΩN ANAPΓYPΩN (Α):
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΙΛΙΟΥ]

Διεύθυνση:  Πριγκιπίσσης Όλγας 3 & Λ. Δημοκρατίας – T.K.13510 Αγ. Ανάργυροι

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….210-2648610
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………………..……………….210-2648619
Έλεγχος ………………….210-2648602 (Προϊστ.), 2648603 έως 606, 2648636 έως 640, 2648691
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………..210-2648615 (Προϊστ.), 2648611 έως 613,
2648648 έως 650, 2648670, 2648696 έως 698
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………………………………210-2648662
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..210-2648677 (Προϊστ.)
Εισόδημα ……………………………………………………………210-2648661, 2648618, 2648659
Κεφάλαιο…………………….………………………………………..210-2648620, 2648676, 2648681
Φ.Π.A -Aυτοκίνητα………………..…………………………..………………….210-2648656 έως 658
Έσοδα………210-2648622 (Προϊστ.), 2648666, 2648680, 2648689 έως 690, 2648699, 2648701
Ταμείο-Διαχείριση …………………………………………………………………………..210-2648624
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..………………….……210-2648679 (Προϊστ.) Μητρώο…………………………………………………………………………..210-2648669, 2648797
Επιμελητές ………..…………………………………………………………………..….…210-2648700
Πρωτόκολλο………..…………..………………………………………..……….210-2648651 έως 653
Γραμματεία………..………………………………………………………..………….……210-2648600
E-mail: syzefxis@1859.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-2690104