Δ.O.Y. AIΓAΛEΩ

Δ.O.Y. AIΓAΛEΩ (Α-Β):
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα  της τέως Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ και ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ]

Διεύθυνση:  Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93 – T.K. 122 41 Aιγάλεω

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………210-5616601
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-5616863 & 213-1609515 (Προϊστ.)
Εισόδημα……………….…210-5616864, 5616866, 5616867 & 213-1609514, 1609516, 1609518
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης-Μητρώο………………….……………..210-5616177
Mητρώο ……………………………………………………………………………………..213-1609513
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………….……………210-5616046, 213-1609519
Εσοδα………………………………………………………….210-5616603 & 213-1609506 (Προϊστ.)
Εσοδα-Υπάλληλοι……….…210-5616364, 5616365, 5616616 & 213-1609504, 1609507 έως 508
Kεφάλαιο………………………………………………………….210-5616653 έως 654, 213-1609502
Φ.Π.Α…………………………………………………….……210-5616713, 5616715 & 213-1609503
Διαχείριση……………………………………………………………………………………210-5616126
Γραμματεία …………………………………………………….……………………………210-5616140
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………………210-5616356
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………….…….……………………………213-1609520
E-mail: syzefxis@1860.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-5616800