Δ.O.Y. AMAPOYΣIOY

Δ.O.Y. AMAPOYΣIOY (Α-Β):

Διεύθυνση: Πλαταιών 57 & Aγ. Kων/νου -T.K. 151 24 Mαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………….210-8068811, 213-1609114
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…..210-8061227 & 213-1609133 (Προϊστ.)
Εσοδα………………………………………………………………………….…210-6122183 (Προϊστ.)
Εσοδα-Επιστροφές……………………………………………….………………………..210-8267603
Εσοδα-Ενημερότητες………………………………………………………………………210-6141488
Βεβαίωση-Διαχείριση……………………………………………………………………….210-8023000
Έσοδα-Υπάλληλοι………………………………..210-8023944, 8056043 & 213-1609142, 1609139
Λογιστικό …………………………………………………………………………………….210-6122809
Φ.Π.A.- Aυτοκίνητα…………………………………………………….….210-6120347, 213-1609103
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………………………210-8029678
Εισόδημα……………….…210-6122274, 6122335, 6128077, 6122544 & 213-1609113, 1609127
Kεφάλαιο ……………………………………………………………………..…..213-1609116 έως 117
ΕΝ.Φ.Ι.Α……………………………………………………………………..………………213-1609119
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………………..……210-8028150 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………………..…………….213-1609112
Γραμματεία ….……….…………………………………………………….210-6122389, 213-1609101
Τεχνική Διαχείριση………………………………………………..……….210-6120346, 213-1609102
E-mail: syzefxis@1858.syzefxis.gov.gr
E-mail: dnthsdoyamarousiou@1858.syzefxis.gov.gr (Προϊστάμενος/-η)
FAX: 210-6121998 (Γραμματεία), 6122307 (Εσοδα), 6122278 (Κεφάλαιο)