Δ.O.Y. AXAPNΩN

Δ.O.Y. AXAPNΩN (Α-Β):

Διεύθυνση: Πουραίμη 10 – T.K. 136 71 Αχαρναί

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………….…210-2444485, 213-2105140
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-2462988 & 213-2105127 (Προϊστ.)
Eισόδημα ……………………………………..….210-2444483, 2404919 & 213-2105125, 2105123
Kεφάλαιο ………………………………………………….….210-2465755 & 213-2105109, 2105122
Φ.Π.Α.……………………………………………………………….………210-2466667, 213-2105114
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………..…210-2463508 & 213-2105106 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………….……210-2463508, 213-2105107
Έσοδα …………………………………….…210-2469154 & 213-2105131 (Προϊστ.), 210-2403338
Λογιστικό……..………………………………………………………….….210-2469129, 213-2105135
Επιστροφές ………………………………………………………………..210-2401720, 213-2105134
Διαχείριση…………………..………………………………..…………….210-2469154, 213-2105132
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………….…………210-2407444, 213-2105136
E-mail: doy.axarnon@1954.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-2444484, 2462670 (Μητρώο)