Δ.O.Y. ΓΛYΦAΔAΣ

Δ.O.Y. ΓΛYΦAΔAΣ (Α):

Διεύθυνση: Γούναρη 227 – T.K. 166 74 Γλυφάδα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………….213-1610192
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………………………………..213-1610191
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..213-1610144 (Προϊστ.)
Eισόδημα….…213-1610119 (Εκκαθάριση Φ.Π.), 1610117 έως 118, 1610143, 1610146 (Αρχείο)
ΕΕΤΑ-ΕΕΤΗΔΕ………………………………………………..………………..213-1610116, 1610142
Φόροι Ακινήτων…………………………………………………..………………213-1610139 έως 141
Kεφάλαιο…………………..……….213-1610117 (ΦΜΑ), 1610152 (Γονικές-Δωρεές-Κληρονομιές)
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..213-1610136
Φ.Π.A.-Εμμεσοι Φόροι-Χαρτόσημο…..…………………………………………………..213-1610120
K.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………..……….213-1610163
Έλεγχος …….213-1610133 (Προϊστ.), 1610112 έως 113, 1610105, 1610129 έως 130, 1610132,
1610181 έως 185, 1610188 έως 189, 1610178 έως 179
Έσοδα…………..213-1610174 (Προϊστ.), 1610173 (Ενημερότητες), 1610171 έως 172 (Εκδότες)
Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………..…….213-1610165, 1610175 έως 176
Βεβαίωση………………………………………………………………………….213-1610167 έως 168
Λογιστικό………………………………………………………………………….213-1610169 έως 170
Έξοδα …………………………………………………………………….………213-1610164, 1610166
Διαχείριση-Ταμείο……………………………………………………………….213-1610162, 1610177
Δικαστικό & Νομ.Υποστήριξης…..213-1610153 (Προϊστ.), 1610108, 1610153, 1610156 έως 158
Προσφυγές………………………………………………..213-1610107, 1610159 έως 161, 1610156
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..………………….……213-1610109 (Προϊστ.)
Μητρώο.…………………………………………………………………………..213-1610154 έως 155
Τεχνικός Διαχειριστής…………………………………………………………………………..213-1610193
Γραμματεία-Επιμελητές…………………………………..………………………………..213-1610190
Πρωτόκολλο……………….…………………………………………..………..213-1610150, 1610110
E-mail: syzefxis@1862.syzefxis.gov.gr
FAX: 213-1610134 (Γραμματείας), 1610135 (Δικαστικού)