Δ.O.Y. IΔ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. IΔ’ AΘHNΩN (Α-Β):

Διεύθυνση: Kουρτίδου 184 – T.K. 111 43 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………….213-1605614
Eισόδημα………………………………………………………………….…..….213-1605607 έως 609
Kεφάλαιο……………………………………………………………………………………..213-1605606
Φ.Π.A.- Aυτοκίνητα………………………………………………………………………….213-1605623
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………………………..213-1605602
Μητρώο………………………………………………………………………………………213-1605611
Έσοδα ……………………………………………………………………….……213-1605630 έως 631
Λογιστικό…………………………………………………………………………….……….213-1605639
Έξοδα ………………………………………………………………………………………..213-1605603
Διαχείριση……………………………………………………………………………..…….213-1605633
Γραμματεία………………………………………………………………………………..…213-1605601
E-mail:syzefxis@1844.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-2582400