Εθνική Τράπεζα: Πώληση της Banca Romaneasca

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπεγράφη σύμβαση με την OTP Bank Romania («OTP») για την πώληση του 99,28% της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρουμανία, Banca Romaneasca και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.
H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου 650 εκ.ευρώ , αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Με αφορμή τη συναλλαγή ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Η πώληση της Banca Romaneasca επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και ενισχύει περαιτέρω τόσο το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Ρουμανίας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.

Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Peli Filip ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική έχει υλοποιήσει πάνω από το 90% των δράσεων που προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της προθεσμίας ολοκλήρωσης του. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο η πώληση της θυγατρικής της στη Βουλγαρία (UBB) και της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σημειώνεται ότι μετά την πώληση της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που είχε εκδώσει στο πλαίσιο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 2,03 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας δαπάνη ύψους περί τα 162 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.