Εθνικό Λαχείο 22-9-2021: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 22-9-2021 (Έκδοση: 251η, Κλήρωση: Γ’, Ημέρα: 3η – Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2021). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τετάρτης 22-9-2021, ημέρα 3η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 99, 78, 6. Επίσης οι λαχνοί 99049, 78275 και 6864 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 22 9 2021

Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 22 9 2021

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
6864	20.000,00   2.850,00	17.150,00
78275	20.000,00   2.850,00	17.150,00
99049	20.000,00   2.850,00	17.150,00
6886	10.000,00	900,00	 9.100,00
78297	10.000,00	900,00	 9.100,00
99071	10.000,00	900,00	 9.100,00
6597	5.000,00	400,00	 4.600,00
6851	5.000,00	400,00	 4.600,00
99036	5.000,00	400,00	 4.600,00
99782	5.000,00	400,00	 4.600,00
78008	3.000,00	200,00	 2.800,00
78262	3.000,00	200,00	 2.800,00
6119	2.000,00	100,00	 1.900,00
6459	2.000,00	100,00	 1.900,00
6483	2.000,00	100,00	 1.900,00
6780	2.000,00	100,00	 1.900,00
6825	2.000,00	100,00	 1.900,00
6829	2.000,00	100,00	 1.900,00
6949	2.000,00	100,00	 1.900,00
99010	2.000,00	100,00	 1.900,00
99014	2.000,00	100,00	 1.900,00
99134	2.000,00	100,00	 1.900,00
99304	2.000,00	100,00	 1.900,00
99644	2.000,00	100,00	 1.900,00
99668	2.000,00	100,00	 1.900,00
99965	2.000,00	100,00	 1.900,00
78191	1.500,00	50,00	 1.450,00
78236	1.500,00	50,00	 1.450,00
78240	1.500,00	50,00	 1.450,00
78360	1.500,00	50,00	 1.450,00
78530	1.500,00	50,00	 1.450,00
78870	1.500,00	50,00	 1.450,00
78894	1.500,00	50,00	 1.450,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
6007		500,00 €
6008		500,00 €
6013		500,00 €
6017		500,00 €
6018		500,00 €
6025		500,00 €
6031		500,00 €
6035		500,00 €
6038		500,00 €
6054		500,00 €
6067		500,00 €
6083		500,00 €
6084		500,00 €
6091		500,00 €
6113		500,00 €
6114		500,00 €
6119		Φορ/ται
6128		1,000,00
6134		500,00 €
6138		500,00 €
6139		500,00 €
6169		500,00 €
6180		1,000,00
6183		500,00 €
6196		500,00 €
6216		500,00 €
6265		500,00 €
6266		500,00 €
6268		1,000,00
6295		500,00 €
6296		500,00 €
6304		1,000,00
6305		500,00 €
6316		500,00 €
6352		500,00 €
6355		500,00 €
6365		500,00 €
6370		500,00 €
6372		500,00 €
6385		1,000,00
6399		500,00 €
6403		500,00 €
6418		500,00 €
6425		500,00 €
6427		500,00 €
6452		500,00 €
6455		500,00 €
6459		Φορ/ται
6464		500,00 €
6483		Φορ/ται
6495		500,00 €
6498		500,00 €
6506		500,00 €
6514		500,00 €
6542		500,00 €
6557		500,00 €
6559		500,00 €
6597		Φορ/ται
6610		500,00 €
6620		1,000,00
6621		500,00 €
6634		500,00 €
6643		500,00 €
6649		500,00 €
6651		500,00 €
6654		500,00 €
6679		500,00 €
6690		500,00 €
6698		500,00 €
6699		500,00 €
6731		500,00 €
6759		500,00 €
6763		500,00 €
6767		500,00 €
6775		500,00 €
6780		Φορ/ται
6798		500,00 €
6801		1,000,00
6808		500,00 €
6825		Φορ/ται
6826		500,00 €
6829		Φορ/ται
6831		500,00 €
6851		Φορ/ται
6856		500,00 €
6864		Φορ/ται
6872		500,00 €
6879		500,00 €
6886		Φορ/ται
6892		500,00 €
6894		500,00 €
6904		500,00 €
6920		500,00 €
6945		500,00 €
6949		Φορ/ται
6963		500,00 €
6981		1,000,00
6986		1,000,00
6989		500,00 €
6996		500,00 €
78008		Φορ/ται
78021		500,00 €
78031		800,00 €
78032		500,00 €
78045		500,00 €
78054		500,00 €
78060		500,00 €
78062		500,00 €
78065		500,00 €
78090		500,00 €
78101		500,00 €
78109		500,00 €
78110		500,00 €
78142		500,00 €
78170		500,00 €
78174		500,00 €
78178		500,00 €
78186		500,00 €
78191		Φορ/ται
78209		500,00 €
78212		800,00 €
78219		500,00 €
78236		Φορ/ται
78237		500,00 €
78240		Φορ/ται
78242		500,00 €
78262		Φορ/ται
78267		500,00 €
78275		Φορ/ται
78283		500,00 €
78290		500,00 €
78297		Φορ/ται
78303		500,00 €
78305		500,00 €
78315		500,00 €
78331		500,00 €
78356		500,00 €
78360		Φορ/ται
78374		500,00 €
78392		800,00 €
78397		800,00 €
78400		500,00 €
78407		500,00 €
78418		500,00 €
78419		500,00 €
78424		500,00 €
78428		500,00 €
78429		500,00 €
78436		500,00 €
78442		500,00 €
78446		500,00 €
78449		500,00 €
78465		500,00 €
78478		500,00 €
78494		500,00 €
78495		500,00 €
78502		500,00 €
78524		500,00 €
78525		500,00 €
78530		Φορ/ται
78539		800,00 €
78545		500,00 €
78549		500,00 €
78550		500,00 €
78580		500,00 €
78591		800,00 €
78594		500,00 €
78607		500,00 €
78627		500,00 €
78676		500,00 €
78677		500,00 €
78679		800,00 €
78706		500,00 €
78707		500,00 €
78715		800,00 €
78716		500,00 €
78727		500,00 €
78763		500,00 €
78766		500,00 €
78776		500,00 €
78781		500,00 €
78783		500,00 €
78796		800,00 €
78810		500,00 €
78814		500,00 €
78829		500,00 €
78836		500,00 €
78838		500,00 €
78863		500,00 €
78866		500,00 €
78870		Φορ/ται
78875		500,00 €
78894		Φορ/ται
78906		500,00 €
78909		500,00 €
78917		500,00 €
78925		500,00 €
78953		500,00 €
78968		500,00 €
78970		500,00 €
99010		Φορ/ται
99011		500,00 €
99014		Φορ/ται
99016		500,00 €
99036		Φορ/ται
99041		500,00 €
99049		Φορ/ται
99057		500,00 €
99064		500,00 €
99071		Φορ/ται
99077		500,00 €
99079		500,00 €
99089		500,00 €
99105		500,00 €
99130		500,00 €
99134		Φορ/ται
99148		500,00 €
99166		1,000,00
99171		1,000,00
99174		500,00 €
99181		500,00 €
99192		500,00 €
99193		500,00 €
99198		500,00 €
99202		500,00 €
99203		500,00 €
99210		500,00 €
99216		500,00 €
99220		500,00 €
99223		500,00 €
99239		500,00 €
99252		500,00 €
99268		500,00 €
99269		500,00 €
99276		500,00 €
99298		500,00 €
99299		500,00 €
99304		Φορ/ται
99313		1,000,00
99319		500,00 €
99323		500,00 €
99324		500,00 €
99354		500,00 €
99365		1,000,00
99368		500,00 €
99381		500,00 €
99401		500,00 €
99450		500,00 €
99451		500,00 €
99453		1,000,00
99480		500,00 €
99481		500,00 €
99489		1,000,00
99490		500,00 €
99501		500,00 €
99537		500,00 €
99540		500,00 €
99550		500,00 €
99555		500,00 €
99557		500,00 €
99570		1,000,00
99584		500,00 €
99588		500,00 €
99603		500,00 €
99610		500,00 €
99612		500,00 €
99637		500,00 €
99640		500,00 €
99644		Φορ/ται
99649		500,00 €
99668		Φορ/ται
99680		500,00 €
99683		500,00 €
99691		500,00 €
99699		500,00 €
99727		500,00 €
99742		500,00 €
99744		500,00 €
99782		Φορ/ται
99795		500,00 €
99805		1,000,00
99806		500,00 €
99819		500,00 €
99828		500,00 €
99834		500,00 €
99836		500,00 €
99839		500,00 €
99864		500,00 €
99875		500,00 €
99883		500,00 €
99884		500,00 €
99916		500,00 €
99944		500,00 €
99948		500,00 €
99952		500,00 €
99960		500,00 €
99965		Φορ/ται
99983		500,00 €
99986		1,000,00
99993		500,00 €

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 22 Σεπτεμβρίου 2021

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 99000 έως 99999 ,από 78000 έως 78999 και από 6000 έως
6999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ (Δ’) ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ethniko laxeio 22-9-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: