Εθνικό Λαχείο 24-8-2020: Αποτελέσματα κλήρωσης

Εθνικό Λαχείο 24-7-2020 (Έκδοση: 248η, Κλήρωση: Δ’, Ημέρα: 5η – Ημερομηνία: 24 Αυγούστου 2020). Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 24-8-2020, ημέρα 5η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 171, 131 και 130. Επίσης οι λαχνοί 171691, 131539 και 130320 κερδίζουν από 20.000 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. εθνικο λαχειο 24 8 2020

Νέο Εθνικό Λαχείο δες αν κέρδισες: Πάτησε εδώ για να δεις ειδήσεις σχετικές με το Εθνικό Λαχείο ή αν κέρδισες σε κάποια παλαιότερη κλήρωση

Εθνικό λαχείο 24 8 2020

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος   Φόρος   Καθαρό
-----------------------------------------
130320	20.000,00   2.850,00	17.150,00
131539	20.000,00   2.850,00	17.150,00
171691	20.000,00   2.850,00	17.150,00
130342	10.000,00	900,00	 9.100,00
131561	10.000,00	900,00	 9.100,00
171713	10.000,00	900,00	 9.100,00
130053	5.000,00	400,00	 4.600,00
130307	5.000,00	400,00	 4.600,00
171424	5.000,00	400,00	 4.600,00
171678	5.000,00	400,00	 4.600,00
131272	3.000,00	200,00	 2.800,00
131526	3.000,00	200,00	 2.800,00
130236	2.000,00	100,00	 1.900,00
130281	2.000,00	100,00	 1.900,00
130285	2.000,00	100,00	 1.900,00
130405	2.000,00	100,00	 1.900,00
130575	2.000,00	100,00	 1.900,00
130915	2.000,00	100,00	 1.900,00
130939	2.000,00	100,00	 1.900,00
171310	2.000,00	100,00	 1.900,00
171607	2.000,00	100,00	 1.900,00
171652	2.000,00	100,00	 1.900,00
171656	2.000,00	100,00	 1.900,00
171776	2.000,00	100,00	 1.900,00
171946	2.000,00	100,00	 1.900,00
131134	2.000,00	100,00	 1.900,00
131158	1.500,00	50,00	 1.450,00
131455	1.500,00	50,00	 1.450,00
131500	1.500,00	50,00	 1.450,00
131504	1.500,00	50,00	 1.450,00
131624	1.500,00	50,00	 1.450,00
131794	1.500,00	50,00	 1.450,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
-----------------------
130013		500,00 €
130015		500,00 €
130053		Φορ/ται
130066		500,00 €
130076		1,000,00
130077		500,00 €
130090		500,00 €
130099		500,00 €
130105		500,00 €
130107		500,00 €
130110		500,00 €
130135		500,00 €
130146		500,00 €
130154		500,00 €
130155		500,00 €
130187		500,00 €
130215		500,00 €
130219		500,00 €
130223		500,00 €
130231		500,00 €
130236		Φορ/ται
130254		500,00 €
130257		1,000,00
130264		500,00 €
130281		Φορ/ται
130282		500,00 €
130285		Φορ/ται
130287		500,00 €
130307		Φορ/ται
130312		500,00 €
130320		Φορ/ται
130328		500,00 €
130335		500,00 €
130342		Φορ/ται
130348		500,00 €
130350		500,00 €
130360		500,00 €
130376		500,00 €
130401		500,00 €
130405		Φορ/ται
130419		500,00 €
130437		1,000,00
130442		1,000,00
130445		500,00 €
130452		500,00 €
130463		500,00 €
130464		500,00 €
130469		500,00 €
130473		500,00 €
130474		500,00 €
130481		500,00 €
130487		500,00 €
130491		500,00 €
130494		500,00 €
130510		500,00 €
130523		500,00 €
130539		500,00 €
130540		500,00 €
130547		500,00 €
130569		500,00 €
130570		500,00 €
130575		Φορ/ται
130584		1,000,00
130590		500,00 €
130594		500,00 €
130595		500,00 €
130625		500,00 €
130636		1,000,00
130639		500,00 €
130652		500,00 €
130672		500,00 €
130721		500,00 €
130722		500,00 €
130724		1,000,00
130751		500,00 €
130752		500,00 €
130760		1,000,00
130761		500,00 €
130772		500,00 €
130808		500,00 €
130811		500,00 €
130821		500,00 €
130826		500,00 €
130828		500,00 €
130841		1,000,00
130855		500,00 €
130859		500,00 €
130874		500,00 €
130881		500,00 €
130883		500,00 €
130908		500,00 €
130911		500,00 €
130915		Φορ/ται
130920		500,00 €
130939		Φορ/ται
130951		500,00 €
130954		500,00 €
130962		500,00 €
130970		500,00 €
130998		500,00 €
131027		500,00 €
131030		500,00 €
131040		500,00 €
131045		500,00 €
131047		500,00 €
131060		800,00 €
131074		500,00 €
131078		500,00 €
131093		500,00 €
131100		500,00 €
131102		500,00 €
131127		500,00 €
131130		500,00 €
131134		Φορ/ται
131139		500,00 €
131158		Φορ/ται
131170		500,00 €
131173		500,00 €
131181		500,00 €
131189		500,00 €
131217		500,00 €
131232		500,00 €
131234		500,00 €
131272		Φορ/ται
131285		500,00 €
131295		800,00 €
131296		500,00 €
131309		500,00 €
131318		500,00 €
131324		500,00 €
131326		500,00 €
131329		500,00 €
131354		500,00 €
131365		500,00 €
131373		500,00 €
131374		500,00 €
131406		500,00 €
131434		500,00 €
131438		500,00 €
131442		500,00 €
131450		500,00 €
131455		Φορ/ται
131473		500,00 €
131476		800,00 €
131483		500,00 €
131500		Φορ/ται
131501		500,00 €
131504		Φορ/ται
131506		500,00 €
131526		Φορ/ται
131531		500,00 €
131539		Φορ/ται
131547		500,00 €
131554		500,00 €
131561		Φορ/ται
131567		500,00 €
131569		500,00 €
131579		500,00 €
131595		500,00 €
131620		500,00 €
131624		Φορ/ται
131638		500,00 €
131656		800,00 €
131661		800,00 €
131664		500,00 €
131671		500,00 €
131682		500,00 €
131683		500,00 €
131688		500,00 €
131692		500,00 €
131693		500,00 €
131700		500,00 €
131706		500,00 €
131710		500,00 €
131713		500,00 €
131729		500,00 €
131742		500,00 €
131758		500,00 €
131759		500,00 €
131766		500,00 €
131788		500,00 €
131789		500,00 €
131794		Φορ/ται
131803		800,00 €
131809		500,00 €
131813		500,00 €
131814		500,00 €
131844		500,00 €
131855		800,00 €
131858		500,00 €
131871		500,00 €
131891		500,00 €
131940		500,00 €
131941		500,00 €
131943		800,00 €
131970		500,00 €
131971		500,00 €
131979		800,00 €
131980		500,00 €
131991		500,00 €
171007		1,000,00
171010		500,00 €
171023		500,00 €
171043		500,00 €
171092		500,00 €
171093		500,00 €
171095		1,000,00
171122		500,00 €
171123		500,00 €
171131		1,000,00
171132		500,00 €
171143		500,00 €
171179		500,00 €
171182		500,00 €
171192		500,00 €
171197		500,00 €
171199		500,00 €
171212		1,000,00
171226		500,00 €
171230		500,00 €
171245		500,00 €
171252		500,00 €
171254		500,00 €
171279		500,00 €
171282		500,00 €
171286		Φορ/ται
171291		500,00 €
171310		Φορ/ται
171322		500,00 €
171325		500,00 €
171333		500,00 €
171341		500,00 €
171369		500,00 €
171384		500,00 €
171386		500,00 €
171424		Φορ/ται
171437		500,00 €
171447		1,000,00
171448		500,00 €
171461		500,00 €
171470		500,00 €
171476		500,00 €
171478		500,00 €
171481		500,00 €
171506		500,00 €
171517		500,00 €
171525		500,00 €
171526		500,00 €
171558		500,00 €
171586		500,00 €
171590		500,00 €
171594		500,00 €
171602		500,00 €
171607		Φορ/ται
171625		500,00 €
171628		1,000,00
171635		500,00 €
171652		Φορ/ται
171653		500,00 €
171656		Φορ/ται
171658		500,00 €
171678		Φορ/ται
171683		500,00 €
171691		Φορ/ται
171699		500,00 €
171706		500,00 €
171713		Φορ/ται
171719		500,00 €
171721		500,00 €
171731		500,00 €
171747		500,00 €
171772		500,00 €
171776		Φορ/ται
171790		500,00 €
171808		1,000,00
171813		1,000,00
171816		500,00 €
171823		500,00 €
171834		500,00 €
171835		500,00 €
171840		500,00 €
171844		500,00 €
171845		500,00 €
171852		500,00 €
171858		500,00 €
171862		500,00 €
171865		500,00 €
171881		500,00 €
171894		500,00 €
171910		500,00 €
171911		500,00 €
171918		500,00 €
171940		500,00 €
171941		500,00 €
171946		Φορ/ται
171955		1,000,00
171961		500,00 €
171965		500,00 €
171966		500,00 €
171996		500,00 €

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με τα υπόλοιπα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Εθνικό Λαχείο κλήρωση 24 Αυγούστου 2020

www.thereport.gr
Τέλος, από 160,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 171000 έως 171999 ,από 131000 έως 131999 και από 130000
έως 130999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Ethniko laxeio 24-8-2020
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: